دفترچه تلفن اینترنتی مرکز مدیریت حوزه های علمیه

تلفن مرکز مدیریت حوزه های علمیه 3313-025 ...

تلفن مدیریت حوزه علمیه قم (دارالشفاء) 3219-025 - مخابرات مدیریت حوزه علمیه قم (دارالشفاء) 32191000-025

مرکز مدیریت حوزه های علمیه تلفن اصلی مرکز مدیریت حوزه های علمیه 02533130000

آخرین تاریخ به روز رسانی دفترچه تلفن مرکز مدیریت حوزه های علمیه: 04/15/1401 03:56:47 ب.ظ
سمت محل فعالیت نام داخلی ارتباطات
انتشارات - سعادتی 02532191010 تلفن تماس با سعادتی انتشارات شماره تماس با سعادتی انتشارات برقراری ارتباط با سعادتی انتشارات
امور پژوهشگران معاونت سطوح عالی - سرمد قدیمی 02532191098 تلفن تماس با سرمد قدیمی  امور پژوهشگران معاونت سطوح عالی شماره تماس با سرمد قدیمی  امور پژوهشگران معاونت سطوح عالی برقراری ارتباط با سرمد قدیمی  امور پژوهشگران معاونت سطوح عالی
مخابرات مخابرات 02532191111 تلفن تماس با مخابرات شماره تماس با مخابرات برقراری ارتباط با مخابرات
تبلیغ تخصصی و گروه های تبلیغی - سید محسن سعیدی 02532191197 تلفن تماس با سید محسن سعیدی  تبلیغ تخصصی و گروه های تبلیغی شماره تماس با سید محسن سعیدی  تبلیغ تخصصی و گروه های تبلیغی برقراری ارتباط با سید محسن سعیدی  تبلیغ تخصصی و گروه های تبلیغی
فاکس - دبیرخانه 02532191212 تلفن تماس با دبیرخانه فاکس شماره تماس با دبیرخانه فاکس برقراری ارتباط با دبیرخانه فاکس
مالی - جعفر کاظمی 02532191234 تلفن تماس با جعفر کاظمی  مالی شماره تماس با جعفر کاظمی  مالی برقراری ارتباط با جعفر کاظمی  مالی
مالی - اسدی حسن 02532191235 تلفن تماس با اسدی حسن مالی شماره تماس با اسدی حسن مالی برقراری ارتباط با اسدی حسن مالی
مشاوره و تربیت - ابوالفضل مدنی 02532191360 تلفن تماس با ابوالفضل مدنی  مشاوره و تربیت شماره تماس با ابوالفضل مدنی  مشاوره و تربیت برقراری ارتباط با ابوالفضل مدنی  مشاوره و تربیت
امور بین الملل - موسوی تبار سید روح الله 02532191369 تلفن تماس با موسوی تبار سید روح الله امور بین الملل شماره تماس با موسوی تبار سید روح الله امور بین الملل برقراری ارتباط با موسوی تبار سید روح الله امور بین الملل
دبیرخانه جشنواره علامه حلی - رو ح الله ابراهیم پور 02532191381 تلفن تماس با رو ح الله ابراهیم پور دبیرخانه جشنواره علامه حلی شماره تماس با رو ح الله ابراهیم پور دبیرخانه جشنواره علامه حلی برقراری ارتباط با رو ح الله ابراهیم پور دبیرخانه جشنواره علامه حلی
هجرت - مصطفی صفائی 02532191400 تلفن تماس با مصطفی صفائی  هجرت شماره تماس با مصطفی صفائی  هجرت برقراری ارتباط با مصطفی صفائی  هجرت
آموزش طرح هجرت - باقری 02532191401 تلفن تماس با باقری آموزش طرح هجرت شماره تماس با باقری آموزش طرح هجرت برقراری ارتباط با باقری آموزش طرح هجرت
هجرت - محمد علی اسماعیلی 02532191402 تلفن تماس با محمد علی اسماعیلی هجرت شماره تماس با محمد علی اسماعیلی هجرت برقراری ارتباط با محمد علی اسماعیلی هجرت
ارزیابی طرح هجرت - غیبی 02532191404 تلفن تماس با غیبی ارزیابی طرح هجرت شماره تماس با غیبی ارزیابی طرح هجرت برقراری ارتباط با غیبی ارزیابی طرح هجرت
برنامه ریزی ونظارت - علی کریمی نیا 02532191443 تلفن تماس با علی کریمی نیا برنامه ریزی ونظارت شماره تماس با علی کریمی نیا برنامه ریزی ونظارت برقراری ارتباط با علی کریمی نیا برنامه ریزی ونظارت
امور موقوفات و منابع پایدار - سید احمد آتش زر 02532191480 تلفن تماس با سید احمد آتش زر  امور موقوفات و منابع پایدار شماره تماس با سید احمد آتش زر  امور موقوفات و منابع پایدار برقراری ارتباط با سید احمد آتش زر  امور موقوفات و منابع پایدار
امور موقوفات و منابع پایدار - محسن حسین زاده 02532191481 تلفن تماس با محسن حسین زاده  امور موقوفات و منابع پایدار شماره تماس با محسن حسین زاده  امور موقوفات و منابع پایدار برقراری ارتباط با محسن حسین زاده  امور موقوفات و منابع پایدار
ایثارگران - محمد شم آبادی 02532191490 تلفن تماس با محمد شم آبادی ایثارگران شماره تماس با محمد شم آبادی ایثارگران برقراری ارتباط با محمد شم آبادی ایثارگران
امور دفتری - اسماعیل میرزائی 02532191800 تلفن تماس با اسماعیل میرزائی  امور دفتری شماره تماس با اسماعیل میرزائی  امور دفتری برقراری ارتباط با اسماعیل میرزائی  امور دفتری
امور دفتری معاونت سطوح عالی و خارج - سید علی علوی 02532191801 تلفن تماس با سید علی علوی امور دفتری معاونت سطوح عالی و خارج شماره تماس با سید علی علوی امور دفتری معاونت سطوح عالی و خارج برقراری ارتباط با سید علی علوی امور دفتری معاونت سطوح عالی و خارج
شبکه و سخت افزار فناوری اطلاعات رضا طاهری 02532191805 تلفن تماس با رضا طاهری  شبکه و سخت افزار شماره تماس با رضا طاهری  شبکه و سخت افزار برقراری ارتباط با رضا طاهری  شبکه و سخت افزار
مالی اجرائی - حسن حیدری 02532191806 تلفن تماس با حسن حیدری مالی اجرائی شماره تماس با حسن حیدری مالی اجرائی برقراری ارتباط با حسن حیدری مالی اجرائی
سلامت وامداد - محمد موذنی 02532191809 تلفن تماس با محمد موذنی  سلامت وامداد شماره تماس با محمد موذنی  سلامت وامداد برقراری ارتباط با محمد موذنی  سلامت وامداد
برنامه ریزی درسی - حسن حسن پوری 02532191810 تلفن تماس با حسن حسن پوری  برنامه ریزی درسی شماره تماس با حسن حسن پوری  برنامه ریزی درسی برقراری ارتباط با حسن حسن پوری  برنامه ریزی درسی
برنامه ریزی نظارت سطوح عالی - صلاح الدین واعظی 02532191811 تلفن تماس با صلاح الدین واعظی  برنامه ریزی نظارت سطوح عالی شماره تماس با صلاح الدین واعظی  برنامه ریزی نظارت سطوح عالی برقراری ارتباط با صلاح الدین واعظی  برنامه ریزی نظارت سطوح عالی
برنامه ریزی نظارت سطوح عالی - ابراهیم حسن پور 02532191812 تلفن تماس با ابراهیم حسن پور  برنامه ریزی نظارت سطوح عالی شماره تماس با ابراهیم حسن پور  برنامه ریزی نظارت سطوح عالی برقراری ارتباط با ابراهیم حسن پور  برنامه ریزی نظارت سطوح عالی
برنامه ریزی و نظارت - محمد انصاری 02532191813 تلفن تماس با محمد انصاری برنامه ریزی و نظارت شماره تماس با محمد انصاری برنامه ریزی و نظارت برقراری ارتباط با محمد انصاری برنامه ریزی و نظارت
برنامه ریزی حضور غیاب - منصور ملانوری 02532191814 تلفن تماس با منصور ملانوری برنامه ریزی حضور غیاب شماره تماس با منصور ملانوری برنامه ریزی حضور غیاب برقراری ارتباط با منصور ملانوری برنامه ریزی حضور غیاب
بایگانی دیجیتال - سید ابوالفضل جلالی دین آباد 02532191815 تلفن تماس با سید ابوالفضل جلالی دین آباد بایگانی دیجیتال شماره تماس با سید ابوالفضل جلالی دین آباد بایگانی دیجیتال برقراری ارتباط با سید ابوالفضل جلالی دین آباد بایگانی دیجیتال
هدایت علمی تربیتی - محمد تاری 02532191816 تلفن تماس با محمد تاری هدایت علمی تربیتی شماره تماس با محمد تاری هدایت علمی تربیتی برقراری ارتباط با محمد تاری هدایت علمی تربیتی
هدایت علمی تربیتی - مهدی کمالی 02532191817 تلفن تماس با مهدی کمالی هدایت علمی تربیتی شماره تماس با مهدی کمالی هدایت علمی تربیتی برقراری ارتباط با مهدی کمالی هدایت علمی تربیتی
انتقالات سطوح عالی - محمد رضا تبرائی 02532191818 تلفن تماس با محمد رضا تبرائی انتقالات سطوح عالی شماره تماس با محمد رضا تبرائی انتقالات سطوح عالی برقراری ارتباط با محمد رضا تبرائی انتقالات سطوح عالی
انتقالات سطوح عالی - محمد عباس نژاد 02532191819 تلفن تماس با محمد عباس نژاد انتقالات سطوح عالی شماره تماس با محمد عباس نژاد انتقالات سطوح عالی برقراری ارتباط با محمد عباس نژاد انتقالات سطوح عالی
خدمات آمورشی - ایمان فرجی راد 02532191820 تلفن تماس با ایمان فرجی راد  خدمات آمورشی شماره تماس با ایمان فرجی راد  خدمات آمورشی برقراری ارتباط با ایمان فرجی راد  خدمات آمورشی
دفتر امور طلاب - محمد جواد عالمی 02532191821 تلفن تماس با محمد جواد عالمی دفتر امور طلاب شماره تماس با محمد جواد عالمی دفتر امور طلاب برقراری ارتباط با محمد جواد عالمی دفتر امور طلاب
دبیرخانه - علی اسلامی 02532191822 تلفن تماس با علی اسلامی  دبیرخانه شماره تماس با علی اسلامی  دبیرخانه برقراری ارتباط با علی اسلامی  دبیرخانه
دبیرخانه سطوح عالی - عباس جعفری اصفهانی 02532191823 تلفن تماس با عباس جعفری اصفهانی دبیرخانه سطوح عالی شماره تماس با عباس جعفری اصفهانی دبیرخانه سطوح عالی برقراری ارتباط با عباس جعفری اصفهانی دبیرخانه سطوح عالی
دبیرخانه سطوح عالی - محمد حسنی 02532191824 تلفن تماس با محمد حسنی دبیرخانه سطوح عالی شماره تماس با محمد حسنی دبیرخانه سطوح عالی برقراری ارتباط با محمد حسنی دبیرخانه سطوح عالی
تهذیب - احمد نباتی 02532191827 تلفن تماس با احمد نباتی  تهذیب شماره تماس با احمد نباتی  تهذیب برقراری ارتباط با احمد نباتی  تهذیب
امور تحصیلی - محمد عبدالحسینی 02532191828 تلفن تماس با محمد عبدالحسینی امور تحصیلی شماره تماس با محمد عبدالحسینی امور تحصیلی برقراری ارتباط با محمد عبدالحسینی امور تحصیلی
نیروی برنامه ای امور تحصیلی - محمود عباسی 02532191829 تلفن تماس با محمود عباسی نیروی برنامه ای امور تحصیلی شماره تماس با محمود عباسی نیروی برنامه ای امور تحصیلی برقراری ارتباط با محمود عباسی نیروی برنامه ای امور تحصیلی
فقهی مراکز تخصصی - محمود ملکی 02532191830 تلفن تماس با محمود ملکی فقهی مراکز تخصصی شماره تماس با محمود ملکی فقهی مراکز تخصصی برقراری ارتباط با محمود ملکی فقهی مراکز تخصصی
آموزشی مراکز تخصصی - علی فاضلی 02532191831 تلفن تماس با علی فاضلی آموزشی مراکز تخصصی شماره تماس با علی فاضلی آموزشی مراکز تخصصی برقراری ارتباط با علی فاضلی آموزشی مراکز تخصصی
مراکز تخصصی - غلامعلی صادق زاده 02532191835 تلفن تماس با غلامعلی صادق زاده مراکز تخصصی شماره تماس با غلامعلی صادق زاده مراکز تخصصی برقراری ارتباط با غلامعلی صادق زاده مراکز تخصصی
اداره قرآن و طرح شهید مطهری - احسان گرایی 02532191839 تلفن تماس با احسان گرایی اداره قرآن و طرح شهید مطهری شماره تماس با احسان گرایی اداره قرآن و طرح شهید مطهری برقراری ارتباط با احسان گرایی اداره قرآن و طرح شهید مطهری
امور تحصیلی - رسول سلیمی 02532191843 تلفن تماس با رسول سلیمی امور تحصیلی شماره تماس با رسول سلیمی امور تحصیلی برقراری ارتباط با رسول سلیمی امور تحصیلی
بایگانی دیجیتال - حسین سجادی فر 02532191845 تلفن تماس با حسین سجادی فر بایگانی دیجیتال شماره تماس با حسین سجادی فر بایگانی دیجیتال برقراری ارتباط با حسین سجادی فر بایگانی دیجیتال
سامانه تقریرات پژوهش - مدنی - اسلامی 02532191846 تلفن تماس با مدنی - اسلامی سامانه تقریرات پژوهش شماره تماس با مدنی - اسلامی سامانه تقریرات پژوهش برقراری ارتباط با مدنی - اسلامی سامانه تقریرات پژوهش
واحد تایپ و تکثیر - ربیعی - توانگر 02532191847 تلفن تماس با ربیعی - توانگر واحد تایپ و تکثیر شماره تماس با ربیعی - توانگر واحد تایپ و تکثیر برقراری ارتباط با ربیعی - توانگر واحد تایپ و تکثیر
ارزشیابی تحصیلی - مهدی قاسمیان 02532191850 تلفن تماس با مهدی قاسمیان  ارزشیابی تحصیلی شماره تماس با مهدی قاسمیان  ارزشیابی تحصیلی برقراری ارتباط با مهدی قاسمیان  ارزشیابی تحصیلی
امتحانات کتبی ارزشیابی تحصیلی - سید محمد رضا موسوی راد 02532191851 تلفن تماس با سید محمد رضا موسوی راد امتحانات کتبی ارزشیابی تحصیلی شماره تماس با سید محمد رضا موسوی راد امتحانات کتبی ارزشیابی تحصیلی برقراری ارتباط با سید محمد رضا موسوی راد امتحانات کتبی ارزشیابی تحصیلی
امتحانات کتبی ارزشیابی تحصیلی - سید مهدی جواهری 02532191852 تلفن تماس با سید مهدی جواهری امتحانات کتبی ارزشیابی تحصیلی شماره تماس با سید مهدی جواهری امتحانات کتبی ارزشیابی تحصیلی برقراری ارتباط با سید مهدی جواهری امتحانات کتبی ارزشیابی تحصیلی
ارزشیابی تحصیلی معاونت آموزش سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم * 02532191853 تلفن تماس با * ارزشیابی تحصیلی شماره تماس با * ارزشیابی تحصیلی برقراری ارتباط با * ارزشیابی تحصیلی
ارزشیابی تحصیلی - سید محمد رضا موسوی راد 02532191854 تلفن تماس با سید محمد رضا موسوی راد ارزشیابی تحصیلی شماره تماس با سید محمد رضا موسوی راد ارزشیابی تحصیلی برقراری ارتباط با سید محمد رضا موسوی راد ارزشیابی تحصیلی
ارزشیابی تحصیلی - وهب جهاندیده 02532191855 تلفن تماس با وهب جهاندیده ارزشیابی تحصیلی شماره تماس با وهب جهاندیده ارزشیابی تحصیلی برقراری ارتباط با وهب جهاندیده ارزشیابی تحصیلی
مراکز تخصصی - داوود بهشتی 02532191856 تلفن تماس با داوود بهشتی  مراکز تخصصی شماره تماس با داوود بهشتی  مراکز تخصصی برقراری ارتباط با داوود بهشتی  مراکز تخصصی
گفتمان انقلاب اسلامی - گفتمان انقلاب اسلامی 02532191857 تلفن تماس با گفتمان انقلاب اسلامی گفتمان انقلاب اسلامی شماره تماس با گفتمان انقلاب اسلامی گفتمان انقلاب اسلامی برقراری ارتباط با گفتمان انقلاب اسلامی گفتمان انقلاب اسلامی
امور پژوهشگران - حبیب الله شعبانی 02532191858 تلفن تماس با حبیب الله شعبانی امور پژوهشگران شماره تماس با حبیب الله شعبانی امور پژوهشگران برقراری ارتباط با حبیب الله شعبانی امور پژوهشگران
امور دفتری - محمد حاجیان 02532191859 تلفن تماس با محمد حاجیان امور دفتری شماره تماس با محمد حاجیان امور دفتری برقراری ارتباط با محمد حاجیان امور دفتری
مالی و اجرایی - سیدمحمدحسن موسوی شریف 02532191860 تلفن تماس با سیدمحمدحسن موسوی شریف  مالی و اجرایی شماره تماس با سیدمحمدحسن موسوی شریف  مالی و اجرایی برقراری ارتباط با سیدمحمدحسن موسوی شریف  مالی و اجرایی
نیروی برنامه ای امور مدارس - مرتضی اخویان 02532191863 تلفن تماس با مرتضی اخویان نیروی برنامه ای امور مدارس شماره تماس با مرتضی اخویان نیروی برنامه ای امور مدارس برقراری ارتباط با مرتضی اخویان نیروی برنامه ای امور مدارس
امور دفتری - یعقوبعلی شیری 02532191864 تلفن تماس با یعقوبعلی شیری  امور دفتری شماره تماس با یعقوبعلی شیری  امور دفتری برقراری ارتباط با یعقوبعلی شیری  امور دفتری
معاون امور مدارس سطح یک حوزه علمیه قم - علی اصغر همتیان 02532191865 تلفن تماس با علی اصغر همتیان معاون امور مدارس سطح یک حوزه علمیه قم شماره تماس با علی اصغر همتیان معاون امور مدارس سطح یک حوزه علمیه قم برقراری ارتباط با علی اصغر همتیان معاون امور مدارس سطح یک حوزه علمیه قم
امتحانات شفاهی - محمود توزنده جانی 02532191870 تلفن تماس با محمود توزنده جانی  امتحانات شفاهی شماره تماس با محمود توزنده جانی  امتحانات شفاهی برقراری ارتباط با محمود توزنده جانی  امتحانات شفاهی
پذیرش امتحان شفاهی - محمدرضا پشت شیرانی 02532191871 تلفن تماس با محمدرضا پشت شیرانی پذیرش امتحان شفاهی شماره تماس با محمدرضا پشت شیرانی پذیرش امتحان شفاهی برقراری ارتباط با محمدرضا پشت شیرانی پذیرش امتحان شفاهی
دفتر مدیریت مدرسه دارالشفاء مدرسه دارالشفاء سید محمد باقر رضوی 02532191872 تلفن تماس با سید محمد باقر رضوی دفتر مدیریت مدرسه دارالشفاء شماره تماس با سید محمد باقر رضوی دفتر مدیریت مدرسه دارالشفاء برقراری ارتباط با سید محمد باقر رضوی دفتر مدیریت مدرسه دارالشفاء
قائم مقام معاون تبلیغ قم - ملانوری 02532191873 تلفن تماس با ملانوری قائم مقام معاون تبلیغ قم شماره تماس با ملانوری قائم مقام معاون تبلیغ قم برقراری ارتباط با ملانوری قائم مقام معاون تبلیغ قم
امور دفتری - سید محسن میرشجاعی 02532191874 تلفن تماس با سید محسن میرشجاعی امور دفتری شماره تماس با سید محسن میرشجاعی امور دفتری برقراری ارتباط با سید محسن میرشجاعی امور دفتری
امور دفتری - محمدی 02532191876 تلفن تماس با محمدی  امور دفتری شماره تماس با محمدی  امور دفتری برقراری ارتباط با محمدی  امور دفتری
دفتر قائم مقام - اتاق جلسات قائم مقام 02532191877 تلفن تماس با اتاق جلسات قائم مقام دفتر قائم مقام شماره تماس با اتاق جلسات قائم مقام دفتر قائم مقام برقراری ارتباط با اتاق جلسات قائم مقام دفتر قائم مقام
دانش آموختگان - محمد موذنی 02532191879 تلفن تماس با محمد موذنی  دانش آموختگان شماره تماس با محمد موذنی  دانش آموختگان برقراری ارتباط با محمد موذنی  دانش آموختگان
تسهیلات و اسکان - سید محسن حسینی فیروزکلائی 02532191880 تلفن تماس با سید محسن حسینی فیروزکلائی  تسهیلات و اسکان شماره تماس با سید محسن حسینی فیروزکلائی  تسهیلات و اسکان برقراری ارتباط با سید محسن حسینی فیروزکلائی  تسهیلات و اسکان
تبلیغ طرح بینات - کیانی 02532191881 تلفن تماس با کیانی تبلیغ طرح بینات شماره تماس با کیانی تبلیغ طرح بینات برقراری ارتباط با کیانی تبلیغ طرح بینات
مدیر آموزش - سیدمهدی نقشه چی 02532191883 تلفن تماس با سیدمهدی نقشه چی مدیر آموزش شماره تماس با سیدمهدی نقشه چی مدیر آموزش برقراری ارتباط با سیدمهدی نقشه چی مدیر آموزش
ترابری - علی اصغر تلخابی 02532191888 تلفن تماس با علی اصغر تلخابی ترابری شماره تماس با علی اصغر تلخابی ترابری برقراری ارتباط با علی اصغر تلخابی ترابری
سرپرست پژوهش سطوح عالی - سید حمیدرضا سبحانیان 02532191889 تلفن تماس با سید حمیدرضا سبحانیان سرپرست پژوهش سطوح عالی شماره تماس با سید حمیدرضا سبحانیان سرپرست پژوهش سطوح عالی برقراری ارتباط با سید حمیدرضا سبحانیان سرپرست پژوهش سطوح عالی
هنر و تبلیغ نوین - سید محمد مهدی میرباباپور 02532191890 تلفن تماس با سید محمد مهدی میرباباپور  هنر و تبلیغ نوین شماره تماس با سید محمد مهدی میرباباپور  هنر و تبلیغ نوین برقراری ارتباط با سید محمد مهدی میرباباپور  هنر و تبلیغ نوین
معاضدت حقوقی - هادی حکمت فر 02532191892 تلفن تماس با هادی حکمت فر معاضدت حقوقی شماره تماس با هادی حکمت فر معاضدت حقوقی برقراری ارتباط با هادی حکمت فر معاضدت حقوقی
نیروی وظیفه طرح مدارس امین - نیروی وظیفه 02532191894 تلفن تماس با نیروی وظیفه نیروی وظیفه طرح مدارس امین شماره تماس با نیروی وظیفه نیروی وظیفه طرح مدارس امین برقراری ارتباط با نیروی وظیفه نیروی وظیفه طرح مدارس امین
کمیسون طرح سوال اصول - اساتید طرح سوال 02532191897 تلفن تماس با اساتید طرح سوال کمیسون طرح سوال اصول شماره تماس با اساتید طرح سوال کمیسون طرح سوال اصول برقراری ارتباط با اساتید طرح سوال کمیسون طرح سوال اصول
کمیسون طرح سوال عقلی و نقلی - اساتید طرح سوال 02532191898 تلفن تماس با اساتید طرح سوال کمیسون طرح سوال عقلی و نقلی شماره تماس با اساتید طرح سوال کمیسون طرح سوال عقلی و نقلی برقراری ارتباط با اساتید طرح سوال کمیسون طرح سوال عقلی و نقلی
کمیسون طرح سوال - محمود مهدی پور 02532191899 تلفن تماس با محمود مهدی پور کمیسون طرح سوال شماره تماس با محمود مهدی پور کمیسون طرح سوال برقراری ارتباط با محمود مهدی پور کمیسون طرح سوال
تحقیقات و فقه معاصر - حسین نیکزاد 02532191901 تلفن تماس با حسین نیکزاد تحقیقات و فقه معاصر شماره تماس با حسین نیکزاد تحقیقات و فقه معاصر برقراری ارتباط با حسین نیکزاد تحقیقات و فقه معاصر
تحقیقات و فقه معاصر - حسین طهماسبی 02532191903 تلفن تماس با حسین طهماسبی  تحقیقات و فقه معاصر شماره تماس با حسین طهماسبی  تحقیقات و فقه معاصر برقراری ارتباط با حسین طهماسبی  تحقیقات و فقه معاصر
اساتید - جواد دادگر 02532191904 تلفن تماس با جواد دادگر اساتید شماره تماس با جواد دادگر اساتید برقراری ارتباط با جواد دادگر اساتید
نیروی وظیفه معاونت نهذیب - نیروی وظیفه 02532191907 تلفن تماس با نیروی وظیفه نیروی وظیفه معاونت نهذیب شماره تماس با نیروی وظیفه نیروی وظیفه معاونت نهذیب برقراری ارتباط با نیروی وظیفه نیروی وظیفه معاونت نهذیب
اساتید - عبدالله امین 02532191908 تلفن تماس با عبدالله امین  اساتید شماره تماس با عبدالله امین  اساتید برقراری ارتباط با عبدالله امین  اساتید
امور دفتری آموزش - حسن ذوالقدر 02532191909 تلفن تماس با حسن ذوالقدر امور دفتری آموزش شماره تماس با حسن ذوالقدر امور دفتری آموزش برقراری ارتباط با حسن ذوالقدر امور دفتری آموزش
امور دفتری آموزش - علیرضا ابوطالبی 02532191910 تلفن تماس با علیرضا ابوطالبی امور دفتری آموزش شماره تماس با علیرضا ابوطالبی امور دفتری آموزش برقراری ارتباط با علیرضا ابوطالبی امور دفتری آموزش
امور تحصیلی - رستگارفر 02532191912 تلفن تماس با رستگارفر  امور تحصیلی شماره تماس با رستگارفر  امور تحصیلی برقراری ارتباط با رستگارفر  امور تحصیلی
پذیرش - مصطفی شریف نتاج 02532191913 تلفن تماس با مصطفی شریف نتاج پذیرش شماره تماس با مصطفی شریف نتاج پذیرش برقراری ارتباط با مصطفی شریف نتاج پذیرش
خدمات آموزشی صدور گواهی تحصیل همزمان - حسین سجادی فر 02532191914 تلفن تماس با حسین سجادی فر خدمات آموزشی صدور گواهی تحصیل همزمان شماره تماس با حسین سجادی فر خدمات آموزشی صدور گواهی تحصیل همزمان برقراری ارتباط با حسین سجادی فر خدمات آموزشی صدور گواهی تحصیل همزمان
ترویج و توسعه پژوهش - سیدعلی موسویان 02532191917 تلفن تماس با سیدعلی موسویان  ترویج و توسعه پژوهش شماره تماس با سیدعلی موسویان  ترویج و توسعه پژوهش برقراری ارتباط با سیدعلی موسویان  ترویج و توسعه پژوهش
ترویج و توسعه پژوهش - ابوالفضل عسگری 02532191918 تلفن تماس با ابوالفضل عسگری ترویج و توسعه پژوهش شماره تماس با ابوالفضل عسگری ترویج و توسعه پژوهش برقراری ارتباط با ابوالفضل عسگری ترویج و توسعه پژوهش
مدیر پژوهش - ابراهیم ابراهیمی 02532191919 تلفن تماس با ابراهیم ابراهیمی مدیر پژوهش شماره تماس با ابراهیم ابراهیمی مدیر پژوهش برقراری ارتباط با ابراهیم ابراهیمی مدیر پژوهش
آموزش پژوهش - سیدعلی هاشم پور 02532191920 تلفن تماس با سیدعلی هاشم پور  آموزش پژوهش شماره تماس با سیدعلی هاشم پور  آموزش پژوهش برقراری ارتباط با سیدعلی هاشم پور  آموزش پژوهش
آموزش پژوهش - علی خسروانی 02532191921 تلفن تماس با علی خسروانی آموزش پژوهش شماره تماس با علی خسروانی آموزش پژوهش برقراری ارتباط با علی خسروانی آموزش پژوهش
نیروی وظیفه امور مدارس - نیروی وظیفه 02532191922 تلفن تماس با نیروی وظیفه نیروی وظیفه امور مدارس شماره تماس با نیروی وظیفه نیروی وظیفه امور مدارس برقراری ارتباط با نیروی وظیفه نیروی وظیفه امور مدارس
سنجش و پذیرش - حسینی نژاد 02532191923 تلفن تماس با حسینی نژاد  سنجش و پذیرش شماره تماس با حسینی نژاد  سنجش و پذیرش برقراری ارتباط با حسینی نژاد  سنجش و پذیرش
پذیرش - حسینی نژاد 02532191923 تلفن تماس با حسینی نژاد  پذیرش شماره تماس با حسینی نژاد  پذیرش برقراری ارتباط با حسینی نژاد  پذیرش
تلبس - سید عیسی موسوی خواه 02532191924 تلفن تماس با سید عیسی موسوی خواه تلبس شماره تماس با سید عیسی موسوی خواه تلبس برقراری ارتباط با سید عیسی موسوی خواه تلبس
تبلیغ - شهروز رمضی 02532191926 تلفن تماس با شهروز رمضی تبلیغ شماره تماس با شهروز رمضی تبلیغ برقراری ارتباط با شهروز رمضی تبلیغ
تلبس - روح الله ساجدی 02532191927 تلفن تماس با روح الله ساجدی تلبس شماره تماس با روح الله ساجدی تلبس برقراری ارتباط با روح الله ساجدی تلبس
دفتر تهذیب و تبلیغ سطوح عالی - محمد مهدی اسفندیاری 02532191929 تلفن تماس با محمد مهدی اسفندیاری  دفتر تهذیب و تبلیغ سطوح عالی شماره تماس با محمد مهدی اسفندیاری  دفتر تهذیب و تبلیغ سطوح عالی برقراری ارتباط با محمد مهدی اسفندیاری  دفتر تهذیب و تبلیغ سطوح عالی
مجمع طلاب و امور نمایندگان - گرمابی 02532191930 تلفن تماس با گرمابی مجمع طلاب و امور نمایندگان شماره تماس با گرمابی مجمع طلاب و امور نمایندگان برقراری ارتباط با گرمابی مجمع طلاب و امور نمایندگان
معاون تهذیب - محمدرضا خدابنده لو 02532191931 تلفن تماس با محمدرضا خدابنده لو معاون تهذیب شماره تماس با محمدرضا خدابنده لو معاون تهذیب برقراری ارتباط با محمدرضا خدابنده لو معاون تهذیب
تبلیغ - حسین کریمی 02532191932 تلفن تماس با حسین کریمی  تبلیغ شماره تماس با حسین کریمی  تبلیغ برقراری ارتباط با حسین کریمی  تبلیغ
تبلیغ امور تهذیب - مهدی علی بیگی 02532191933 تلفن تماس با مهدی علی بیگی تبلیغ امور تهذیب شماره تماس با مهدی علی بیگی تبلیغ امور تهذیب برقراری ارتباط با مهدی علی بیگی تبلیغ امور تهذیب
سخت افزار - مهدی ضیایی 02532191942 تلفن تماس با مهدی ضیایی سخت افزار شماره تماس با مهدی ضیایی سخت افزار برقراری ارتباط با مهدی ضیایی سخت افزار
امداد و سلامت - زارعی 02532191944 تلفن تماس با زارعی امداد و سلامت شماره تماس با زارعی امداد و سلامت برقراری ارتباط با زارعی امداد و سلامت
برنامه ریزی و نظارت - حسن عزتی 02532191948 تلفن تماس با حسن عزتی برنامه ریزی و نظارت شماره تماس با حسن عزتی برنامه ریزی و نظارت برقراری ارتباط با حسن عزتی برنامه ریزی و نظارت
تبلیغ - سیدمحمدجواد حسینی فالحی 02532191949 تلفن تماس با سیدمحمدجواد حسینی فالحی  تبلیغ شماره تماس با سیدمحمدجواد حسینی فالحی  تبلیغ برقراری ارتباط با سیدمحمدجواد حسینی فالحی  تبلیغ
برنامه ریزی ونظارت - دهقان 02532191957 تلفن تماس با دهقان  برنامه ریزی ونظارت شماره تماس با دهقان  برنامه ریزی ونظارت برقراری ارتباط با دهقان  برنامه ریزی ونظارت
تسهیلات - غلامرضا دولت یار 02532191961 تلفن تماس با غلامرضا دولت یار تسهیلات شماره تماس با غلامرضا دولت یار تسهیلات برقراری ارتباط با غلامرضا دولت یار تسهیلات
امور ایثارگران - مراد شفیعی 02532191963 تلفن تماس با مراد شفیعی امور ایثارگران شماره تماس با مراد شفیعی امور ایثارگران برقراری ارتباط با مراد شفیعی امور ایثارگران
امور اساتید سطح عالی و خارج - موسی الرضا انصاری زاده 02532191964 تلفن تماس با موسی الرضا انصاری زاده امور اساتید سطح عالی و خارج شماره تماس با موسی الرضا انصاری زاده امور اساتید سطح عالی و خارج برقراری ارتباط با موسی الرضا انصاری زاده امور اساتید سطح عالی و خارج
دبیرخانه امور اساتید - محسن عرب پور 02532191965 تلفن تماس با محسن عرب پور   دبیرخانه امور اساتید شماره تماس با محسن عرب پور   دبیرخانه امور اساتید برقراری ارتباط با محسن عرب پور   دبیرخانه امور اساتید
امور اساتید سطح عالی و خارج - ابوالقاسم احمدی راد 02532191966 تلفن تماس با ابوالقاسم احمدی راد امور اساتید سطح عالی و خارج شماره تماس با ابوالقاسم احمدی راد امور اساتید سطح عالی و خارج برقراری ارتباط با ابوالقاسم احمدی راد امور اساتید سطح عالی و خارج
تبلیغ تخصصی - محمد علی رجبی 02532191971 تلفن تماس با محمد علی رجبی  تبلیغ تخصصی شماره تماس با محمد علی رجبی  تبلیغ تخصصی برقراری ارتباط با محمد علی رجبی  تبلیغ تخصصی
دفتر مدارج علمی - مرتضی رضائی 02532191976 تلفن تماس با مرتضی رضائی  دفتر مدارج علمی شماره تماس با مرتضی رضائی  دفتر مدارج علمی برقراری ارتباط با مرتضی رضائی  دفتر مدارج علمی
مدارج علمی سطح 1و2 - لطفعلی حداد 02532191977 تلفن تماس با لطفعلی حداد مدارج علمی سطح 1و2 شماره تماس با لطفعلی حداد مدارج علمی سطح 1و2 برقراری ارتباط با لطفعلی حداد مدارج علمی سطح 1و2
مدارج علمی سطح 3و4 - مرادی - رجبی 02532191978 تلفن تماس با مرادی - رجبی مدارج علمی سطح 3و4 شماره تماس با مرادی - رجبی مدارج علمی سطح 3و4 برقراری ارتباط با مرادی - رجبی مدارج علمی سطح 3و4
سطح 3 و 4 - حبیب الله فیروزجاهی 02532191979 تلفن تماس با حبیب الله فیروزجاهی سطح 3 و 4 شماره تماس با حبیب الله فیروزجاهی سطح 3 و 4 برقراری ارتباط با حبیب الله فیروزجاهی سطح 3 و 4
مدارج علمی - محمد انصاری 02532191980 تلفن تماس با محمد انصاری مدارج علمی شماره تماس با محمد انصاری مدارج علمی برقراری ارتباط با محمد انصاری مدارج علمی
ثبت موضوعات مدارج علمی - منصور شاکری 02532191981 تلفن تماس با منصور شاکری ثبت موضوعات مدارج علمی شماره تماس با منصور شاکری ثبت موضوعات مدارج علمی برقراری ارتباط با منصور شاکری ثبت موضوعات مدارج علمی
کمیته های علمی مدارج علمی - حمزه شریفی 02532191983 تلفن تماس با حمزه شریفی کمیته های علمی مدارج علمی شماره تماس با حمزه شریفی کمیته های علمی مدارج علمی برقراری ارتباط با حمزه شریفی کمیته های علمی مدارج علمی
امور جلسات دفاعیه - عباس عبدالکریم پور 02532191984 تلفن تماس با عباس عبدالکریم پور امور جلسات دفاعیه شماره تماس با عباس عبدالکریم پور امور جلسات دفاعیه برقراری ارتباط با عباس عبدالکریم پور امور جلسات دفاعیه
بایگانی مدارج علمی - بایگانی مدارج علمی 02532191985 تلفن تماس با بایگانی مدارج علمی بایگانی مدارج علمی شماره تماس با بایگانی مدارج علمی بایگانی مدارج علمی برقراری ارتباط با بایگانی مدارج علمی بایگانی مدارج علمی
ثبت اطلاعات مدارج علمی - مهدی انصاری 02532191986 تلفن تماس با مهدی انصاری ثبت اطلاعات مدارج علمی شماره تماس با مهدی انصاری ثبت اطلاعات مدارج علمی برقراری ارتباط با مهدی انصاری ثبت اطلاعات مدارج علمی
امور دفتری معاونت سطوح عالی و خارج - محمود منطق 02532191988 تلفن تماس با محمود منطق امور دفتری معاونت سطوح عالی و خارج شماره تماس با محمود منطق امور دفتری معاونت سطوح عالی و خارج برقراری ارتباط با محمود منطق امور دفتری معاونت سطوح عالی و خارج
اطلاعات - علی صحفی 02532191989 تلفن تماس با علی صحفی اطلاعات شماره تماس با علی صحفی اطلاعات برقراری ارتباط با علی صحفی اطلاعات
پشتیبانی - علی حاجیلو 02532191990 تلفن تماس با علی حاجیلو پشتیبانی شماره تماس با علی حاجیلو پشتیبانی برقراری ارتباط با علی حاجیلو پشتیبانی
متصدی خدمات فنی - سید روح الله وکیلی 02532191991 تلفن تماس با سید روح الله وکیلی متصدی خدمات فنی شماره تماس با سید روح الله وکیلی متصدی خدمات فنی برقراری ارتباط با سید روح الله وکیلی متصدی خدمات فنی
ارزشیابی تحصیلی - سید محمد رضا موسوی راد 02532191993 تلفن تماس با سید محمد رضا موسوی راد ارزشیابی تحصیلی شماره تماس با سید محمد رضا موسوی راد ارزشیابی تحصیلی برقراری ارتباط با سید محمد رضا موسوی راد ارزشیابی تحصیلی
مدیریت امور طلاب و دانش آموختگان قم - اسلامی علی 02532191994 تلفن تماس با اسلامی علی مدیریت امور طلاب و دانش آموختگان قم شماره تماس با اسلامی علی مدیریت امور طلاب و دانش آموختگان قم برقراری ارتباط با اسلامی علی مدیریت امور طلاب و دانش آموختگان قم
مراکز فقهی قم - محمد حسین رفیعیان 02532191995 تلفن تماس با محمد حسین رفیعیان  مراکز فقهی قم شماره تماس با محمد حسین رفیعیان  مراکز فقهی قم برقراری ارتباط با محمد حسین رفیعیان  مراکز فقهی قم
دبیرخانه جشنواره علامه حلی - جواد چراغی 02532191997 تلفن تماس با جواد چراغی دبیرخانه جشنواره علامه حلی شماره تماس با جواد چراغی دبیرخانه جشنواره علامه حلی برقراری ارتباط با جواد چراغی دبیرخانه جشنواره علامه حلی
امور دفتری - جواد عالمی 02532191998 تلفن تماس با جواد عالمی امور دفتری شماره تماس با جواد عالمی امور دفتری برقراری ارتباط با جواد عالمی امور دفتری
پیشخوان - پیشخوان 02533130033 تلفن تماس با پیشخوان پیشخوان شماره تماس با پیشخوان پیشخوان برقراری ارتباط با پیشخوان پیشخوان
پیشخوان - علی اروانه 02533130033 تلفن تماس با علی اروانه پیشخوان شماره تماس با علی اروانه پیشخوان برقراری ارتباط با علی اروانه پیشخوان
پیشخوان - یعقوب پورمند 02533130033 تلفن تماس با یعقوب پورمند پیشخوان شماره تماس با یعقوب پورمند پیشخوان برقراری ارتباط با یعقوب پورمند پیشخوان
پیش خوان - سید عبدالمطلب موسوی 02533130033 تلفن تماس با سید عبدالمطلب موسوی  پیش خوان شماره تماس با سید عبدالمطلب موسوی  پیش خوان برقراری ارتباط با سید عبدالمطلب موسوی  پیش خوان
پیشخوان - حمید رضا ارزنده 02533130033 تلفن تماس با حمید رضا ارزنده پیشخوان شماره تماس با حمید رضا ارزنده پیشخوان برقراری ارتباط با حمید رضا ارزنده پیشخوان
پیشخوان - حسین یوسف زاده 02533130033 تلفن تماس با حسین یوسف زاده پیشخوان شماره تماس با حسین یوسف زاده پیشخوان برقراری ارتباط با حسین یوسف زاده پیشخوان
پیشخوان - احمد نودهی 02533130033 تلفن تماس با احمد نودهی پیشخوان شماره تماس با احمد نودهی پیشخوان برقراری ارتباط با احمد نودهی پیشخوان
پیشخوان - سید احمد مخبر 02533130033 تلفن تماس با سید احمد مخبر پیشخوان شماره تماس با سید احمد مخبر پیشخوان برقراری ارتباط با سید احمد مخبر پیشخوان
پیشخوان(مشمولین-شهریه) - مصطفی محمد نژاد 02533130033 تلفن تماس با مصطفی محمد نژاد پیشخوان(مشمولین-شهریه) شماره تماس با مصطفی محمد نژاد پیشخوان(مشمولین-شهریه) برقراری ارتباط با مصطفی محمد نژاد پیشخوان(مشمولین-شهریه)
مخابرات خدمات مجتمع صدوقی محمدی 02533132101 تلفن تماس با محمدی مخابرات شماره تماس با محمدی مخابرات برقراری ارتباط با محمدی مخابرات
کارشناس‌ امورآموزشی و پژوهشی(سفیران هدایت) تبلیغ (سفیران هدایت) احسان پور 02533132149 تلفن تماس با احسان پور کارشناس‌ امورآموزشی و پژوهشی(سفیران هدایت) شماره تماس با احسان پور کارشناس‌ امورآموزشی و پژوهشی(سفیران هدایت) برقراری ارتباط با احسان پور کارشناس‌ امورآموزشی و پژوهشی(سفیران هدایت)
قائم مقام مجتمع آموزشی پژوهشی تبلیغ و آموزش مرکز تخصصی تبلیغ معاونت تبلیغ و امور فرهنگی قاسم ابراهیمی 02533132345 تلفن تماس با قاسم ابراهیمی قائم مقام مجتمع آموزشی پژوهشی تبلیغ و  آموزش مرکز تخصصی تبلیغ شماره تماس با قاسم ابراهیمی قائم مقام مجتمع آموزشی پژوهشی تبلیغ و  آموزش مرکز تخصصی تبلیغ برقراری ارتباط با قاسم ابراهیمی قائم مقام مجتمع آموزشی پژوهشی تبلیغ و  آموزش مرکز تخصصی تبلیغ
برنامه ریزی تبلیغ (تخصصی) صالحی فر 02533132348 تلفن تماس با صالحی فر برنامه ریزی شماره تماس با صالحی فر برنامه ریزی برقراری ارتباط با صالحی فر برنامه ریزی
امور اجرائی مجتمع آموزشی پژوهشی تبلیغ تبلیغ (تخصصی) یوسفی 02533132348 تلفن تماس با یوسفی امور اجرائی مجتمع آموزشی پژوهشی تبلیغ شماره تماس با یوسفی امور اجرائی مجتمع آموزشی پژوهشی تبلیغ برقراری ارتباط با یوسفی امور اجرائی مجتمع آموزشی پژوهشی تبلیغ
پشتیبانی مجتمع آموزشی پژوهشی تبلیغ تبلیغ (تخصصی) باقری 02533132349 تلفن تماس با باقری پشتیبانی مجتمع آموزشی پژوهشی تبلیغ شماره تماس با باقری پشتیبانی مجتمع آموزشی پژوهشی تبلیغ برقراری ارتباط با باقری پشتیبانی مجتمع آموزشی پژوهشی تبلیغ
مالی مجتمع آموزشی پژوهشی تبلیغ معاونت تبلیغ و امور فرهنگی سید محمد جواد موسوی 02533132349 تلفن تماس با سید محمد جواد موسوی مالی مجتمع آموزشی پژوهشی تبلیغ شماره تماس با سید محمد جواد موسوی مالی مجتمع آموزشی پژوهشی تبلیغ برقراری ارتباط با سید محمد جواد موسوی مالی مجتمع آموزشی پژوهشی تبلیغ
امور فارغ التحصیلان سفیران تبلیغ (تخصصی) کریمی 02533132350 تلفن تماس با کریمی امور فارغ التحصیلان سفیران شماره تماس با کریمی امور فارغ التحصیلان سفیران برقراری ارتباط با کریمی امور فارغ التحصیلان سفیران
فناوری تربیت معلم مبلغ تبلیغ (تخصصی) نقی زاده 02533132353 تلفن تماس با نقی زاده فناوری تربیت معلم مبلغ شماره تماس با نقی زاده فناوری تربیت معلم مبلغ برقراری ارتباط با نقی زاده فناوری تربیت معلم مبلغ
دبیرخانه جشنواره هنر آسمانی معاونت تبلیغ و امور فرهنگی سید محمد جواد مردانی 02533132359 تلفن تماس با سید محمد جواد مردانی  دبیرخانه جشنواره هنر آسمانی شماره تماس با سید محمد جواد مردانی  دبیرخانه جشنواره هنر آسمانی برقراری ارتباط با سید محمد جواد مردانی  دبیرخانه جشنواره هنر آسمانی
آموزش سطح چهار تبلیغ (تخصصی) سید اکبر موسوی 02533132366 تلفن تماس با سید اکبر موسوی آموزش سطح چهار شماره تماس با سید اکبر موسوی آموزش سطح چهار برقراری ارتباط با سید اکبر موسوی آموزش سطح چهار
فناوری آموزشی سفیران تبلیغ (تخصصی) طاهریان 02533132367 تلفن تماس با طاهریان  فناوری آموزشی سفیران شماره تماس با طاهریان  فناوری آموزشی سفیران برقراری ارتباط با طاهریان  فناوری آموزشی سفیران
آموزش نیمه حضوری سفیران تبلیغ (تخصصی) امین جراحی 02533132368 تلفن تماس با امین جراحی آموزش نیمه حضوری سفیران شماره تماس با امین جراحی آموزش نیمه حضوری سفیران برقراری ارتباط با امین جراحی آموزش نیمه حضوری سفیران
برنامه ای نیمه حضوری مرکز تخصصی تبلیغ معاونت تبلیغ و امور فرهنگی طباطبایی 02533132368 تلفن تماس با طباطبایی برنامه ای نیمه حضوری مرکز تخصصی تبلیغ شماره تماس با طباطبایی برنامه ای نیمه حضوری مرکز تخصصی تبلیغ برقراری ارتباط با طباطبایی برنامه ای نیمه حضوری مرکز تخصصی تبلیغ
کتابخانه ها خدمات مجتمع صدوقی احمد حسینی 02533132370 تلفن تماس با احمد حسینی کتابخانه ها شماره تماس با احمد حسینی کتابخانه ها برقراری ارتباط با احمد حسینی کتابخانه ها
تهذیب سفیران تبلیغ (تخصصی) قهرمانی 02533132373 تلفن تماس با قهرمانی تهذیب سفیران شماره تماس با قهرمانی تهذیب سفیران برقراری ارتباط با قهرمانی تهذیب سفیران
تحقیقات و پایان نامه ها سفیران تبلیغ (تخصصی) باسره 02533132375 تلفن تماس با باسره تحقیقات و پایان نامه ها سفیران شماره تماس با باسره تحقیقات و پایان نامه ها سفیران برقراری ارتباط با باسره تحقیقات و پایان نامه ها سفیران
نشریات محتوای تبلیغی تبلیغ (تخصصی) زنگویی 02533132377 تلفن تماس با زنگویی نشریات محتوای تبلیغی شماره تماس با زنگویی نشریات محتوای تبلیغی برقراری ارتباط با زنگویی نشریات محتوای تبلیغی
روش های تبلیغی معاونت تبلیغ و امور فرهنگی متقی نژاد 02533132378 تلفن تماس با متقی نژاد  روش های تبلیغی شماره تماس با متقی نژاد  روش های تبلیغی برقراری ارتباط با متقی نژاد  روش های تبلیغی
امور پایان نامه ها معاونت تبلیغ و امور فرهنگی علی صادقی 02533132379 تلفن تماس با علی صادقی امور پایان نامه ها شماره تماس با علی صادقی امور پایان نامه ها برقراری ارتباط با علی صادقی امور پایان نامه ها
دبیرماهنامه مبلغان مرکز پژوهش های تبلیغی معاونت تبلیغ و امور فرهنگی آقا بابایی 02533132380 تلفن تماس با آقا بابایی دبیرماهنامه مبلغان مرکز پژوهش های تبلیغی شماره تماس با آقا بابایی دبیرماهنامه مبلغان مرکز پژوهش های تبلیغی برقراری ارتباط با آقا بابایی دبیرماهنامه مبلغان مرکز پژوهش های تبلیغی
آموزش هنر و رسانه تبلیغ (تخصصی) حسام 02533132384 تلفن تماس با حسام  آموزش هنر و رسانه شماره تماس با حسام  آموزش هنر و رسانه برقراری ارتباط با حسام  آموزش هنر و رسانه
آموزش تربیت معلم و مبلغ تبلیغ (تخصصی) جمشیدی 02533132389 تلفن تماس با جمشیدی آموزش تربیت معلم و مبلغ شماره تماس با جمشیدی آموزش تربیت معلم و مبلغ برقراری ارتباط با جمشیدی آموزش تربیت معلم و مبلغ
امور فارغ التحصیلان تبلیغ (سفیران هدایت) موحدیان 02533132390 تلفن تماس با موحدیان امور فارغ التحصیلان شماره تماس با موحدیان امور فارغ التحصیلان برقراری ارتباط با موحدیان امور فارغ التحصیلان
دفتر مطالعات راهبردی تبلیغ (سفیران هدایت) رستمانی 02533132390 تلفن تماس با رستمانی  دفتر مطالعات راهبردی شماره تماس با رستمانی  دفتر مطالعات راهبردی برقراری ارتباط با رستمانی  دفتر مطالعات راهبردی
مطالعات راهبردی برنامه ریزی و نظارت راهبردی جعفری 02533132391 تلفن تماس با جعفری مطالعات راهبردی شماره تماس با جعفری مطالعات راهبردی برقراری ارتباط با جعفری مطالعات راهبردی
امور فنی برق خدمات مجتمع صدوقی مرادیان 02533132406 تلفن تماس با مرادیان امور فنی برق شماره تماس با مرادیان امور فنی برق برقراری ارتباط با مرادیان امور فنی برق
امور فنی خدمات مجتمع صدوقی سلطانی 02533132420 تلفن تماس با سلطانی امور فنی شماره تماس با سلطانی امور فنی برقراری ارتباط با سلطانی امور فنی
دفتر مدیر خدمات مجتمع صدوقی نیکزاد 02533132428 تلفن تماس با نیکزاد دفتر مدیر شماره تماس با نیکزاد دفتر مدیر برقراری ارتباط با نیکزاد دفتر مدیر
دفتر مدیر خدمات مجتمع صدوقی دربندی 02533132434 تلفن تماس با دربندی دفتر مدیر شماره تماس با دربندی دفتر مدیر برقراری ارتباط با دربندی دفتر مدیر
امور فنی خدمات مجتمع صدوقی جامه داران 02533132435 تلفن تماس با جامه داران امور فنی شماره تماس با جامه داران امور فنی برقراری ارتباط با جامه داران امور فنی
دفتر مدیر خدمات مجتمع صدوقی امانی 02533132437 تلفن تماس با امانی دفتر مدیر شماره تماس با امانی دفتر مدیر برقراری ارتباط با امانی دفتر مدیر
آموزش زبان کشوری مرکز آموزش زبان محسن کیا 02533132471 تلفن تماس با محسن کیا آموزش زبان کشوری شماره تماس با محسن کیا آموزش زبان کشوری برقراری ارتباط با محسن کیا آموزش زبان کشوری
آموزش زبان کشوری مرکز آموزش زبان سعدی 02533132472 تلفن تماس با سعدی آموزش زبان کشوری شماره تماس با سعدی آموزش زبان کشوری برقراری ارتباط با سعدی آموزش زبان کشوری
مدیریت تغذیه معاونت منابع انسانی و پشتیبانی احتشامی 02533132473 تلفن تماس با احتشامی مدیریت تغذیه شماره تماس با احتشامی مدیریت تغذیه برقراری ارتباط با احتشامی مدیریت تغذیه
آموزش زبان کشوری مرکز آموزش زبان محمودی 02533132475 تلفن تماس با محمودی آموزش زبان کشوری شماره تماس با محمودی آموزش زبان کشوری برقراری ارتباط با محمودی آموزش زبان کشوری
امتحانات سفیران هدایت تبلیغ (سفیران هدایت) قلعه نویی 02533132476 تلفن تماس با قلعه نویی امتحانات سفیران هدایت شماره تماس با قلعه نویی امتحانات سفیران هدایت برقراری ارتباط با قلعه نویی امتحانات سفیران هدایت
کاربر آموزش سفیران هدایت تبلیغ (سفیران هدایت) بیات 02533132480 تلفن تماس با بیات کاربر آموزش سفیران هدایت شماره تماس با بیات کاربر آموزش سفیران هدایت برقراری ارتباط با بیات کاربر آموزش سفیران هدایت
حضور وغیاب سفیران هدایت تبلیغ (سفیران هدایت) موسوی 02533132480 تلفن تماس با موسوی حضور وغیاب سفیران هدایت شماره تماس با موسوی حضور وغیاب سفیران هدایت برقراری ارتباط با موسوی حضور وغیاب سفیران هدایت
پذیرش مرکز آموزش زبان گودرزی 02533132481 تلفن تماس با گودرزی پذیرش شماره تماس با گودرزی پذیرش برقراری ارتباط با گودرزی پذیرش
پذیرش مرکز آموزش زبان روانان 02533132484 تلفن تماس با روانان پذیرش شماره تماس با روانان پذیرش برقراری ارتباط با روانان پذیرش
خدمات آموزش زبان مرکز آموزش زبان جواد افضلی 02533132485 تلفن تماس با جواد افضلی خدمات آموزش زبان شماره تماس با جواد افضلی خدمات آموزش زبان برقراری ارتباط با جواد افضلی خدمات آموزش زبان
امور مالی undefined محمد رضا منطق 02533132486 تلفن تماس با محمد رضا منطق امور مالی شماره تماس با محمد رضا منطق امور مالی برقراری ارتباط با محمد رضا منطق امور مالی
مدیریت مرکز آموزش زبان رحیمی 02533132488 تلفن تماس با رحیمی مدیریت شماره تماس با رحیمی مدیریت برقراری ارتباط با رحیمی مدیریت
آموزش مرکز آموزشهای کاربردی و مهارتی باقری 02533132489 تلفن تماس با باقری آموزش شماره تماس با باقری آموزش برقراری ارتباط با باقری آموزش
آموزش مرکز آموزشهای کاربردی و مهارتی منصور 02533132489 تلفن تماس با منصور آموزش شماره تماس با منصور آموزش برقراری ارتباط با منصور آموزش
مدیریت مرکز آموزشهای کاربردی و مهارتی زنگویی 02533132490 تلفن تماس با زنگویی مدیریت شماره تماس با زنگویی مدیریت برقراری ارتباط با زنگویی مدیریت
دفتر مدیر مرکز آموزشهای کاربردی و مهارتی گلچی 02533132492 تلفن تماس با گلچی دفتر مدیر شماره تماس با گلچی دفتر مدیر برقراری ارتباط با گلچی دفتر مدیر
امور تبلیغی و تهذیبی(سفیران هدایت ) معاونت تبلیغ و امور فرهنگی محمودی فر 02533132495 تلفن تماس با محمودی فر  امور تبلیغی و تهذیبی(سفیران هدایت ) شماره تماس با محمودی فر  امور تبلیغی و تهذیبی(سفیران هدایت ) برقراری ارتباط با محمودی فر  امور تبلیغی و تهذیبی(سفیران هدایت )
پژوهش تربیت مدرس حسینی 02533132500 تلفن تماس با حسینی پژوهش شماره تماس با حسینی پژوهش برقراری ارتباط با حسینی پژوهش
مدیریت تربیت مدرس فاضل 02533132501 تلفن تماس با فاضل مدیریت شماره تماس با فاضل مدیریت برقراری ارتباط با فاضل مدیریت
امور مالی تربیت مدرس ولی 02533132503 تلفن تماس با ولی امور مالی شماره تماس با ولی امور مالی برقراری ارتباط با ولی امور مالی
کتابخانه تربیت مدرس محمدی 02533132508 تلفن تماس با محمدی کتابخانه شماره تماس با محمدی کتابخانه برقراری ارتباط با محمدی کتابخانه
تهذیب مرکز تخصصی علوم حدیث بابایی 02533132511 تلفن تماس با بابایی تهذیب شماره تماس با بابایی تهذیب برقراری ارتباط با بابایی تهذیب
آموزش مرکز تخصصی علوم حدیث دانشی 02533132512 تلفن تماس با دانشی آموزش شماره تماس با دانشی آموزش برقراری ارتباط با دانشی آموزش
تامین محتوا معاونت تبلیغ و امور فرهنگی مهدی اکبری 02533132514 تلفن تماس با مهدی اکبری تامین محتوا شماره تماس با مهدی اکبری تامین محتوا برقراری ارتباط با مهدی اکبری تامین محتوا
تامین محتوا مرکز پژوهش های تبلیغی معاونت تبلیغ و امور فرهنگی مهدی اکبری 02533132514 تلفن تماس با مهدی اکبری تامین محتوا مرکز پژوهش های تبلیغی شماره تماس با مهدی اکبری تامین محتوا مرکز پژوهش های تبلیغی برقراری ارتباط با مهدی اکبری تامین محتوا مرکز پژوهش های تبلیغی
نشریات و محتوای تبلیغی معاونت تبلیغ و امور فرهنگی محمد افضلی 02533132515 تلفن تماس با محمد افضلی نشریات و محتوای تبلیغی شماره تماس با محمد افضلی نشریات و محتوای تبلیغی برقراری ارتباط با محمد افضلی نشریات و محتوای تبلیغی
تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ و امور فرهنگی ناظمی زاده 02533132519 تلفن تماس با ناظمی زاده تبلیغ اینترنتی شماره تماس با ناظمی زاده تبلیغ اینترنتی برقراری ارتباط با ناظمی زاده تبلیغ اینترنتی
فن آوری مجتمع صدوقی فناوری اطلاعات شایان فرد 02533132525 تلفن تماس با شایان فرد فن آوری مجتمع صدوقی شماره تماس با شایان فرد فن آوری مجتمع صدوقی برقراری ارتباط با شایان فرد فن آوری مجتمع صدوقی
قائم مقام معاون علمی مطالعات راهبردی تبلیغ (سفیران هدایت) نجفی 02533132538 تلفن تماس با نجفی قائم مقام معاون علمی مطالعات راهبردی شماره تماس با نجفی قائم مقام معاون علمی مطالعات راهبردی برقراری ارتباط با نجفی قائم مقام معاون علمی مطالعات راهبردی
مالی مطالعات راهبردی تبلیغ (سفیران هدایت) اشرف زادگان 02533132542 تلفن تماس با اشرف زادگان مالی مطالعات راهبردی شماره تماس با اشرف زادگان مالی مطالعات راهبردی برقراری ارتباط با اشرف زادگان مالی مطالعات راهبردی
ماهنامه مبلغان مرکز پژوهش های تبلیغی معاونت تبلیغ و امور فرهنگی ملکوتی نیا 02533132543 تلفن تماس با ملکوتی نیا ماهنامه مبلغان مرکز پژوهش های تبلیغی شماره تماس با ملکوتی نیا ماهنامه مبلغان مرکز پژوهش های تبلیغی برقراری ارتباط با ملکوتی نیا ماهنامه مبلغان مرکز پژوهش های تبلیغی
مطالعات معاونت تبلیغ معاونت تبلیغ و امور فرهنگی محمد اسماعیلی 02533132550 تلفن تماس با محمد اسماعیلی مطالعات معاونت تبلیغ شماره تماس با محمد اسماعیلی مطالعات معاونت تبلیغ برقراری ارتباط با محمد اسماعیلی مطالعات معاونت تبلیغ
امور تبلیغی و تهذیبی مرکز تخصصی تبلیغ معاونت تبلیغ و امور فرهنگی فخرالدین اسماعیلی 02533132551 تلفن تماس با فخرالدین اسماعیلی  امور تبلیغی و تهذیبی مرکز تخصصی تبلیغ شماره تماس با فخرالدین اسماعیلی  امور تبلیغی و تهذیبی مرکز تخصصی تبلیغ برقراری ارتباط با فخرالدین اسماعیلی  امور تبلیغی و تهذیبی مرکز تخصصی تبلیغ
امور تبلیغی و گروه های مهارتی تبلیغ (تخصصی) نظری 02533132552 تلفن تماس با نظری امور تبلیغی و گروه های مهارتی شماره تماس با نظری امور تبلیغی و گروه های مهارتی برقراری ارتباط با نظری امور تبلیغی و گروه های مهارتی
مطالعات معاونت تبلیغ معاونت تبلیغ و امور فرهنگی اکبر محمدی 02533132553 تلفن تماس با اکبر محمدی مطالعات معاونت تبلیغ شماره تماس با اکبر محمدی مطالعات معاونت تبلیغ برقراری ارتباط با اکبر محمدی مطالعات معاونت تبلیغ
آموزش سطح دو تبلیغ (تخصصی) عظیمی 02533132554 تلفن تماس با عظیمی آموزش سطح دو شماره تماس با عظیمی آموزش سطح دو برقراری ارتباط با عظیمی آموزش سطح دو
آموزش سطح سه تبلیغ (تخصصی) آئیش 02533132556 تلفن تماس با آئیش آموزش سطح سه شماره تماس با آئیش آموزش سطح سه برقراری ارتباط با آئیش آموزش سطح سه
دفتر دار امور تغذیه سلطانی 02533132557 تلفن تماس با سلطانی دفتر دار شماره تماس با سلطانی دفتر دار برقراری ارتباط با سلطانی دفتر دار
پذیرش تبلیغ (تخصصی) طباطبایی 02533132558 تلفن تماس با طباطبایی پذیرش شماره تماس با طباطبایی پذیرش برقراری ارتباط با طباطبایی پذیرش
اداری مالی مرکز تخصصی علوم حدیث فکری 02533132563 تلفن تماس با فکری اداری مالی شماره تماس با فکری اداری مالی برقراری ارتباط با فکری اداری مالی
مسؤول مرکز امورطلاب و دانش آموختگان امور طلاب و دانش آموختگان سید علی میرمطلبی 02533133115 تلفن تماس با سید علی میرمطلبی مسؤول مرکز امورطلاب و دانش آموختگان شماره تماس با سید علی میرمطلبی مسؤول مرکز امورطلاب و دانش آموختگان برقراری ارتباط با سید علی میرمطلبی مسؤول مرکز امورطلاب و دانش آموختگان
امور دفتری امور طلاب و دانش آموختگان سید حسین حسینی 02533133115 تلفن تماس با سید حسین حسینی  امور دفتری شماره تماس با سید حسین حسینی  امور دفتری برقراری ارتباط با سید حسین حسینی  امور دفتری
حقوقی معاونت منابع انسانی و پشتیبانی پایدار 02533133117 تلفن تماس با پایدار حقوقی شماره تماس با پایدار حقوقی برقراری ارتباط با پایدار حقوقی
حقوقی - مجید رضا زاده 02533133118 تلفن تماس با مجید رضا زاده حقوقی شماره تماس با مجید رضا زاده حقوقی برقراری ارتباط با مجید رضا زاده حقوقی
سرپرست مدیریت حقوقی - مردانی 02533133119 تلفن تماس با مردانی سرپرست مدیریت حقوقی شماره تماس با مردانی سرپرست مدیریت حقوقی برقراری ارتباط با مردانی سرپرست مدیریت حقوقی
حقوقی - صفری 02533133121 تلفن تماس با صفری  حقوقی شماره تماس با صفری  حقوقی برقراری ارتباط با صفری  حقوقی
حسابدار تعاونی مصرف تعاونی مصرف مجید رحمانی 02533133124 تلفن تماس با مجید رحمانی حسابدار تعاونی مصرف شماره تماس با مجید رحمانی حسابدار تعاونی مصرف برقراری ارتباط با مجید رحمانی حسابدار تعاونی مصرف
امریه حوزه ریاست - سید علی اصغر موسوی 02533133128 تلفن تماس با سید علی اصغر موسوی امریه حوزه ریاست شماره تماس با سید علی اصغر موسوی امریه حوزه ریاست برقراری ارتباط با سید علی اصغر موسوی امریه حوزه ریاست
امریه حوزه ریاست - مصطفی دولت خواه 02533133129 تلفن تماس با مصطفی دولت خواه امریه حوزه ریاست شماره تماس با مصطفی دولت خواه امریه حوزه ریاست برقراری ارتباط با مصطفی دولت خواه امریه حوزه ریاست
مدیریت ارتباطات - حمید افتخاری 02533133130 تلفن تماس با حمید افتخاری مدیریت ارتباطات شماره تماس با حمید افتخاری مدیریت ارتباطات برقراری ارتباط با حمید افتخاری مدیریت ارتباطات
مدیریت ارتباطات ارتباطات و بین الملل محمد سلامت 02533133132 تلفن تماس با محمد سلامت مدیریت ارتباطات شماره تماس با محمد سلامت مدیریت ارتباطات برقراری ارتباط با محمد سلامت مدیریت ارتباطات
امور دفتری ارتباطات و بین الملل سید محمدامین آل ایوب 02533133133 تلفن تماس با سید محمدامین آل ایوب  امور دفتری شماره تماس با سید محمدامین آل ایوب  امور دفتری برقراری ارتباط با سید محمدامین آل ایوب  امور دفتری
برنامه ریزی و مالی - سید علی اخلاقی 02533133134 تلفن تماس با سید علی اخلاقی  برنامه ریزی و مالی شماره تماس با سید علی اخلاقی  برنامه ریزی و مالی برقراری ارتباط با سید علی اخلاقی  برنامه ریزی و مالی
برنامه ریزی و مالی ارتباطات و بین الملل احمد واحدی نژاد 02533133135 تلفن تماس با احمد واحدی نژاد برنامه ریزی و مالی شماره تماس با احمد واحدی نژاد برنامه ریزی و مالی برقراری ارتباط با احمد واحدی نژاد برنامه ریزی و مالی
امریه دفتر ارتباطات حوزه علمیه قم و نجف - سید عبدالمجید موسوی 02533133138 تلفن تماس با سید عبدالمجید موسوی امریه دفتر ارتباطات حوزه علمیه قم و نجف شماره تماس با سید عبدالمجید موسوی امریه دفتر ارتباطات حوزه علمیه قم و نجف برقراری ارتباط با سید عبدالمجید موسوی امریه دفتر ارتباطات حوزه علمیه قم و نجف
امور پیگیری ها - حسین رنجبر کریمی 02533133146 تلفن تماس با حسین رنجبر کریمی  امور پیگیری ها شماره تماس با حسین رنجبر کریمی  امور پیگیری ها برقراری ارتباط با حسین رنجبر کریمی  امور پیگیری ها
مالی حوزه ریاست - محمد نوری 02533133147 تلفن تماس با محمد نوری مالی حوزه ریاست شماره تماس با محمد نوری مالی حوزه ریاست برقراری ارتباط با محمد نوری مالی حوزه ریاست
معاون منابع انسانی و پشتیبانی - معتمدی 02533133153 تلفن تماس با معتمدی معاون منابع انسانی و پشتیبانی شماره تماس با معتمدی معاون منابع انسانی و پشتیبانی برقراری ارتباط با معتمدی معاون منابع انسانی و پشتیبانی
دفتر معاونت منابع انسانی و پشتیبانی - ناصر کرمی 02533133154 تلفن تماس با ناصر کرمی دفتر معاونت منابع انسانی و پشتیبانی شماره تماس با ناصر کرمی دفتر معاونت منابع انسانی و پشتیبانی برقراری ارتباط با ناصر کرمی دفتر معاونت منابع انسانی و پشتیبانی
نگهداری ساختمان - - 02533133157 تلفن تماس با - نگهداری ساختمان شماره تماس با - نگهداری ساختمان برقراری ارتباط با - نگهداری ساختمان
دبیر گروه بازرسی - علی غیبی 02533133162 تلفن تماس با علی غیبی دبیر گروه بازرسی شماره تماس با علی غیبی دبیر گروه بازرسی برقراری ارتباط با علی غیبی دبیر گروه بازرسی
دفتر معاونت منابع انسانی و پشتیبانی معاونت منابع انسانی و پشتیبانی محمد رضا منطق 02533133166 تلفن تماس با محمد رضا منطق دفتر معاونت منابع انسانی و پشتیبانی شماره تماس با محمد رضا منطق دفتر معاونت منابع انسانی و پشتیبانی برقراری ارتباط با محمد رضا منطق دفتر معاونت منابع انسانی و پشتیبانی
تعاونی مصرف کارکنان تعاونی مصرف محمد رضا قربانی فر 02533133167 تلفن تماس با محمد رضا قربانی فر تعاونی مصرف کارکنان شماره تماس با محمد رضا قربانی فر تعاونی مصرف کارکنان برقراری ارتباط با محمد رضا قربانی فر تعاونی مصرف کارکنان
امورمدیران وکادرمدارس ومراکز - ابوالقاسمی 02533133169 تلفن تماس با ابوالقاسمی  امورمدیران وکادرمدارس ومراکز شماره تماس با ابوالقاسمی  امورمدیران وکادرمدارس ومراکز برقراری ارتباط با ابوالقاسمی  امورمدیران وکادرمدارس ومراکز
دفتر مدیر-دفتر آیت الله اعرافی - ملقن 02533133179 تلفن تماس با ملقن دفتر مدیر-دفتر آیت الله اعرافی شماره تماس با ملقن دفتر مدیر-دفتر آیت الله اعرافی برقراری ارتباط با ملقن دفتر مدیر-دفتر آیت الله اعرافی
دفتر مشاور عالی و دستیار ویژه مدیر حوزه های علمیه در امور قم - احمدی 02533133180 تلفن تماس با احمدی دفتر مشاور عالی و دستیار ویژه مدیر حوزه های علمیه در امور قم شماره تماس با احمدی دفتر مشاور عالی و دستیار ویژه مدیر حوزه های علمیه در امور قم برقراری ارتباط با احمدی دفتر مشاور عالی و دستیار ویژه مدیر حوزه های علمیه در امور قم
هماهنگی و انتصابات - محمد حسین غفوری 02533133181 تلفن تماس با محمد حسین غفوری هماهنگی و انتصابات شماره تماس با محمد حسین غفوری هماهنگی و انتصابات برقراری ارتباط با محمد حسین غفوری هماهنگی و انتصابات
دفتر قائم مقام حوزه مدیریت مصطفی عبداللهیان 02533133182 تلفن تماس با مصطفی عبداللهیان  دفتر قائم مقام شماره تماس با مصطفی عبداللهیان  دفتر قائم مقام برقراری ارتباط با مصطفی عبداللهیان  دفتر قائم مقام
خدمات عمومی معاونت منابع انسانی و پشتیبانی حبیب الله نیری 02533133188 تلفن تماس با حبیب الله نیری خدمات عمومی شماره تماس با حبیب الله نیری خدمات عمومی برقراری ارتباط با حبیب الله نیری خدمات عمومی
پشتیبانی- خدمات عمومی - حر خراسانی 02533133189 تلفن تماس با حر خراسانی پشتیبانی- خدمات عمومی شماره تماس با حر خراسانی پشتیبانی- خدمات عمومی برقراری ارتباط با حر خراسانی پشتیبانی- خدمات عمومی
نرم افزار فناوری اطلاعات حیدر عامری 02533133190 تلفن تماس با حیدر عامری نرم افزار شماره تماس با حیدر عامری نرم افزار برقراری ارتباط با حیدر عامری نرم افزار
نرم افزار فناوری اطلاعات رحمان زاده 02533133191 تلفن تماس با رحمان زاده نرم افزار شماره تماس با رحمان زاده نرم افزار برقراری ارتباط با رحمان زاده نرم افزار
نرم افزار فناوری اطلاعات محمد خدیوی کاشانی 02533133191 تلفن تماس با محمد خدیوی کاشانی نرم افزار شماره تماس با محمد خدیوی کاشانی نرم افزار برقراری ارتباط با محمد خدیوی کاشانی نرم افزار
دبیرخانه - آل علی - اصلانی-باقری 02533133194 تلفن تماس با آل علی - اصلانی-باقری دبیرخانه شماره تماس با آل علی - اصلانی-باقری دبیرخانه برقراری ارتباط با آل علی - اصلانی-باقری دبیرخانه
دبیرخانه - فضلی 02533133195 تلفن تماس با فضلی دبیرخانه شماره تماس با فضلی دبیرخانه برقراری ارتباط با فضلی دبیرخانه
پشتیبانی معاونت منابع انسانی و پشتیبانی محسن زارعی 02533133197 تلفن تماس با محسن زارعی پشتیبانی شماره تماس با محسن زارعی پشتیبانی برقراری ارتباط با محسن زارعی پشتیبانی
پشتیبانی- خدمات عمومی - خراسانی 02533133199 تلفن تماس با خراسانی پشتیبانی- خدمات عمومی شماره تماس با خراسانی پشتیبانی- خدمات عمومی برقراری ارتباط با خراسانی پشتیبانی- خدمات عمومی
پشتیبانی- خدمات عمومی - وحید قمی 02533133200 تلفن تماس با وحید قمی پشتیبانی- خدمات عمومی شماره تماس با وحید قمی پشتیبانی- خدمات عمومی برقراری ارتباط با وحید قمی پشتیبانی- خدمات عمومی
کارپردازی معاونت منابع انسانی و پشتیبانی حسین حاج بابایی 02533133201 تلفن تماس با حسین حاج بابایی کارپردازی شماره تماس با حسین حاج بابایی کارپردازی برقراری ارتباط با حسین حاج بابایی کارپردازی
کارپردازی معاونت منابع انسانی و پشتیبانی تهوری 02533133202 تلفن تماس با تهوری کارپردازی شماره تماس با تهوری کارپردازی برقراری ارتباط با تهوری کارپردازی
کارپردازی معاونت منابع انسانی و پشتیبانی امیر حسین زارع 02533133203 تلفن تماس با امیر حسین زارع کارپردازی شماره تماس با امیر حسین زارع کارپردازی برقراری ارتباط با امیر حسین زارع کارپردازی
مکاتبات حوزه مدیریت سید محمد حسین آل علی 02533133208 تلفن تماس با سید محمد حسین آل علی  مکاتبات شماره تماس با سید محمد حسین آل علی  مکاتبات برقراری ارتباط با سید محمد حسین آل علی  مکاتبات
برنامه ریزی حوزه ریاست حوزه مدیریت خانی 02533133209 تلفن تماس با خانی برنامه ریزی حوزه ریاست شماره تماس با خانی برنامه ریزی حوزه ریاست برقراری ارتباط با خانی برنامه ریزی حوزه ریاست
شبکه فناوری اطلاعات محمد مهدی نسیمی راد 02533133212 تلفن تماس با محمد مهدی نسیمی راد شبکه شماره تماس با محمد مهدی نسیمی راد شبکه برقراری ارتباط با محمد مهدی نسیمی راد شبکه
شبکه فناوری اطلاعات پیمان معصومی 02533133213 تلفن تماس با پیمان معصومی شبکه شماره تماس با پیمان معصومی شبکه برقراری ارتباط با پیمان معصومی شبکه
شبکه فناوری اطلاعات محمد سلطانی فرد 02533133222 تلفن تماس با محمد سلطانی فرد شبکه شماره تماس با محمد سلطانی فرد شبکه برقراری ارتباط با محمد سلطانی فرد شبکه
شبکه فناوری اطلاعات حسین معینی 02533133223 تلفن تماس با حسین معینی شبکه شماره تماس با حسین معینی شبکه برقراری ارتباط با حسین معینی شبکه
زیرساخت و سامانه ها فناوری اطلاعات مسعود وکیلی 02533133224 تلفن تماس با مسعود وکیلی  زیرساخت و سامانه ها شماره تماس با مسعود وکیلی  زیرساخت و سامانه ها برقراری ارتباط با مسعود وکیلی  زیرساخت و سامانه ها
سخت افزار فناوری اطلاعات حسین جمشیدی 02533133226 تلفن تماس با حسین جمشیدی سخت افزار شماره تماس با حسین جمشیدی سخت افزار برقراری ارتباط با حسین جمشیدی سخت افزار
راهبری و خدمات فناوری فناوری اطلاعات مجتبی آخوندی 02533133227 تلفن تماس با مجتبی آخوندی راهبری و خدمات فناوری شماره تماس با مجتبی آخوندی راهبری و خدمات فناوری برقراری ارتباط با مجتبی آخوندی راهبری و خدمات فناوری
راهبری و خدمات فناوری فناوری اطلاعات سید محمد مهدی موسوی 02533133228 تلفن تماس با سید محمد مهدی موسوی راهبری و خدمات فناوری شماره تماس با سید محمد مهدی موسوی راهبری و خدمات فناوری برقراری ارتباط با سید محمد مهدی موسوی راهبری و خدمات فناوری
نرم افزار فناوری اطلاعات نبی الله محمدی 02533133229 تلفن تماس با نبی الله محمدی  نرم افزار شماره تماس با نبی الله محمدی  نرم افزار برقراری ارتباط با نبی الله محمدی  نرم افزار
نرم افزار فناوری اطلاعات محمد علی مادر شاهیان 02533133229 تلفن تماس با محمد علی مادر شاهیان نرم افزار شماره تماس با محمد علی مادر شاهیان نرم افزار برقراری ارتباط با محمد علی مادر شاهیان نرم افزار
سخت افزار فناوری اطلاعات علیجانی 02533133230 تلفن تماس با علیجانی سخت افزار شماره تماس با علیجانی سخت افزار برقراری ارتباط با علیجانی سخت افزار
برنامه ریزی - - 02533133231 تلفن تماس با -  برنامه ریزی شماره تماس با -  برنامه ریزی برقراری ارتباط با -  برنامه ریزی
راهبری و خدمات فناوری فناوری اطلاعات علی زمانی 02533133233 تلفن تماس با علی زمانی  راهبری و خدمات فناوری شماره تماس با علی زمانی  راهبری و خدمات فناوری برقراری ارتباط با علی زمانی  راهبری و خدمات فناوری
مرکز فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات جواد خدیوی 02533133235 تلفن تماس با جواد خدیوی  مرکز فناوری اطلاعات شماره تماس با جواد خدیوی  مرکز فناوری اطلاعات برقراری ارتباط با جواد خدیوی  مرکز فناوری اطلاعات
دفتر فناوری اطلاعات محمد حسن بنایی 02533133235 تلفن تماس با محمد حسن بنایی  دفتر شماره تماس با محمد حسن بنایی  دفتر برقراری ارتباط با محمد حسن بنایی  دفتر
دفتر نرم افزار فناوری اطلاعات مهدی اسماعیلی 02533133236 تلفن تماس با مهدی اسماعیلی دفتر نرم افزار شماره تماس با مهدی اسماعیلی دفتر نرم افزار برقراری ارتباط با مهدی اسماعیلی دفتر نرم افزار
برنامه ریزی فناوری اطلاعات مجتبی سلطانی 02533133237 تلفن تماس با مجتبی سلطانی  برنامه ریزی شماره تماس با مجتبی سلطانی  برنامه ریزی برقراری ارتباط با مجتبی سلطانی  برنامه ریزی
راهبری و خدمات فناوری فناوری اطلاعات محمد رضا صادقی 02533133238 تلفن تماس با محمد رضا صادقی راهبری و خدمات فناوری شماره تماس با محمد رضا صادقی راهبری و خدمات فناوری برقراری ارتباط با محمد رضا صادقی راهبری و خدمات فناوری
خدمات فناوری فناوری اطلاعات سید محمد حسین نوربخش 02533133239 تلفن تماس با سید محمد حسین نوربخش  خدمات فناوری شماره تماس با سید محمد حسین نوربخش  خدمات فناوری برقراری ارتباط با سید محمد حسین نوربخش  خدمات فناوری
ساختار و تشکیلات برنامه ریزی و نظارت راهبردی جابر رحیمی 02533133243 تلفن تماس با جابر رحیمی  ساختار و تشکیلات شماره تماس با جابر رحیمی  ساختار و تشکیلات برقراری ارتباط با جابر رحیمی  ساختار و تشکیلات
برنامه ای نظارت برنامه ریزی و نظارت راهبردی محمد حسین عظیمی 02533133244 تلفن تماس با محمد حسین عظیمی برنامه ای نظارت شماره تماس با محمد حسین عظیمی برنامه ای نظارت برقراری ارتباط با محمد حسین عظیمی برنامه ای نظارت
برنامه ریزی راهبردی برنامه ریزی و نظارت راهبردی اصغر ونایی 02533133244 تلفن تماس با اصغر ونایی برنامه ریزی راهبردی شماره تماس با اصغر ونایی برنامه ریزی راهبردی برقراری ارتباط با اصغر ونایی برنامه ریزی راهبردی
نظارت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رضا پرندیان 02533133244 تلفن تماس با رضا پرندیان  نظارت شماره تماس با رضا پرندیان  نظارت برقراری ارتباط با رضا پرندیان  نظارت
بودجه برنامه ریزی و نظارت راهبردی مهدی خورشیدی 02533133245 تلفن تماس با مهدی خورشیدی بودجه شماره تماس با مهدی خورشیدی بودجه برقراری ارتباط با مهدی خورشیدی بودجه
بودجه - محمد علی توحیدی 02533133245 تلفن تماس با محمد علی توحیدی بودجه شماره تماس با محمد علی توحیدی بودجه برقراری ارتباط با محمد علی توحیدی بودجه
بودجه - عبدالحسین سالاری نژاد 02533133247 تلفن تماس با عبدالحسین سالاری نژاد  بودجه شماره تماس با عبدالحسین سالاری نژاد  بودجه برقراری ارتباط با عبدالحسین سالاری نژاد  بودجه
بودجه برنامه ریزی و نظارت راهبردی علیرضا احمدی 02533133248 تلفن تماس با علیرضا احمدی بودجه شماره تماس با علیرضا احمدی بودجه برقراری ارتباط با علیرضا احمدی بودجه
دبیرخانه قوانین و مصوبات برنامه ریزی و نظارت راهبردی محمد یاوری 02533133250 تلفن تماس با محمد یاوری  دبیرخانه قوانین و مصوبات شماره تماس با محمد یاوری  دبیرخانه قوانین و مصوبات برقراری ارتباط با محمد یاوری  دبیرخانه قوانین و مصوبات
دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی علی کلانتری 02533133250 تلفن تماس با علی کلانتری  دفتر شماره تماس با علی کلانتری  دفتر برقراری ارتباط با علی کلانتری  دفتر
گروه و هیئت های اندیشکده برنامه ریزی و نظارت راهبردی غلامرضا میردار 02533133252 تلفن تماس با غلامرضا میردار  گروه و هیئت های اندیشکده شماره تماس با غلامرضا میردار  گروه و هیئت های اندیشکده برقراری ارتباط با غلامرضا میردار  گروه و هیئت های اندیشکده
بودجه - مهدی خورشید 02533133252 تلفن تماس با مهدی خورشید  بودجه شماره تماس با مهدی خورشید  بودجه برقراری ارتباط با مهدی خورشید  بودجه
برنامه ای برنامه ریزی راهبردی برنامه ریزی و نظارت راهبردی محمد حسن احمدی 02533133254 تلفن تماس با محمد حسن احمدی برنامه ای برنامه ریزی راهبردی شماره تماس با محمد حسن احمدی برنامه ای برنامه ریزی راهبردی برقراری ارتباط با محمد حسن احمدی برنامه ای برنامه ریزی راهبردی
برنامه ریزی راهبردی برنامه ریزی و نظارت راهبردی حسن آل عامر 02533133254 تلفن تماس با حسن آل عامر  برنامه ریزی راهبردی شماره تماس با حسن آل عامر  برنامه ریزی راهبردی برقراری ارتباط با حسن آل عامر  برنامه ریزی راهبردی
دبیرخانه قوانین و مصوبات برنامه ریزی و نظارت راهبردی میثم بابایی 02533133255 تلفن تماس با میثم بابایی دبیرخانه قوانین و مصوبات شماره تماس با میثم بابایی دبیرخانه قوانین و مصوبات برقراری ارتباط با میثم بابایی دبیرخانه قوانین و مصوبات
برنامه ای نظارت برنامه ریزی و نظارت راهبردی محمد خزایی 02533133256 تلفن تماس با محمد خزایی برنامه ای نظارت شماره تماس با محمد خزایی برنامه ای نظارت برقراری ارتباط با محمد خزایی برنامه ای نظارت
هیئت اندیشه ورزان جامعه برنامه ریزی و نظارت راهبردی سید محمود زارع 02533133256 تلفن تماس با سید محمود زارع  هیئت اندیشه ورزان جامعه شماره تماس با سید محمود زارع  هیئت اندیشه ورزان جامعه برقراری ارتباط با سید محمود زارع  هیئت اندیشه ورزان جامعه
فرایندها و بهبود روشها برنامه ریزی و نظارت راهبردی علی صالح 02533133257 تلفن تماس با علی صالح  فرایندها و بهبود روشها شماره تماس با علی صالح  فرایندها و بهبود روشها برقراری ارتباط با علی صالح  فرایندها و بهبود روشها
سرپرست مدیریت نظارت بر ارزیابی و امار - - 02533133258 تلفن تماس با - سرپرست مدیریت نظارت بر ارزیابی و امار شماره تماس با - سرپرست مدیریت نظارت بر ارزیابی و امار برقراری ارتباط با - سرپرست مدیریت نظارت بر ارزیابی و امار
آمار برنامه ریزی و نظارت راهبردی مجید غضنفری 02533133258 تلفن تماس با مجید غضنفری آمار شماره تماس با مجید غضنفری آمار برقراری ارتباط با مجید غضنفری آمار
رتبه بندی برنامه ریزی و نظارت راهبردی محمد صادق رجائی 02533133259 تلفن تماس با محمد صادق رجائی رتبه بندی شماره تماس با محمد صادق رجائی رتبه بندی برقراری ارتباط با محمد صادق رجائی رتبه بندی
آمار - مهند 02533133260 تلفن تماس با مهند آمار شماره تماس با مهند آمار برقراری ارتباط با مهند آمار
آمار - محمد مهدی حصاری 02533133260 تلفن تماس با محمد مهدی حصاری  آمار شماره تماس با محمد مهدی حصاری  آمار برقراری ارتباط با محمد مهدی حصاری  آمار
دبیرخانه اندیشکده برنامه ریزی و نظارت راهبردی سید علیرضا فاخری 02533133262 تلفن تماس با سید علیرضا فاخری  دبیرخانه اندیشکده شماره تماس با سید علیرضا فاخری  دبیرخانه اندیشکده برقراری ارتباط با سید علیرضا فاخری  دبیرخانه اندیشکده
بودجه برنامه ریزی و نظارت راهبردی مهدی متقیان 02533133263 تلفن تماس با مهدی متقیان بودجه شماره تماس با مهدی متقیان بودجه برقراری ارتباط با مهدی متقیان بودجه
آمار برنامه ریزی و نظارت راهبردی محمد رضا جابری انصاری 02533133266 تلفن تماس با محمد رضا جابری انصاری  آمار شماره تماس با محمد رضا جابری انصاری  آمار برقراری ارتباط با محمد رضا جابری انصاری  آمار
آمار برنامه ریزی و نظارت راهبردی علی ظهرابی 02533133267 تلفن تماس با علی ظهرابی آمار شماره تماس با علی ظهرابی آمار برقراری ارتباط با علی ظهرابی آمار
آمار برنامه ریزی و نظارت راهبردی جواد وزینی 02533133268 تلفن تماس با جواد وزینی آمار شماره تماس با جواد وزینی آمار برقراری ارتباط با جواد وزینی آمار
آمار برنامه ریزی و نظارت راهبردی محمد جواد مهند 02533133268 تلفن تماس با محمد جواد مهند آمار شماره تماس با محمد جواد مهند آمار برقراری ارتباط با محمد جواد مهند آمار
نظارت برنامه ریزی و نظارت راهبردی حامد جلالی 02533133270 تلفن تماس با حامد جلالی نظارت شماره تماس با حامد جلالی نظارت برقراری ارتباط با حامد جلالی نظارت
مدیرآمار برنامه ریزی و نظارت راهبردی وحید رضایی 02533133273 تلفن تماس با وحید رضایی مدیرآمار شماره تماس با وحید رضایی مدیرآمار برقراری ارتباط با وحید رضایی مدیرآمار
ترابری معاونت منابع انسانی و پشتیبانی رضا ایرانپور 02533133274 تلفن تماس با رضا ایرانپور ترابری شماره تماس با رضا ایرانپور ترابری برقراری ارتباط با رضا ایرانپور ترابری
ترابری معاونت منابع انسانی و پشتیبانی رضا ایرانپور 02533133275 تلفن تماس با رضا ایرانپور ترابری شماره تماس با رضا ایرانپور ترابری برقراری ارتباط با رضا ایرانپور ترابری
شبکه و سخت افزار فناوری اطلاعات سید مهدی سعیدی 02533133277 تلفن تماس با سید مهدی سعیدی  شبکه و سخت افزار شماره تماس با سید مهدی سعیدی  شبکه و سخت افزار برقراری ارتباط با سید مهدی سعیدی  شبکه و سخت افزار
دفتر معاونت آموزش معاونت آموزش مسعود خضرایی 02533133283 تلفن تماس با مسعود خضرایی   دفتر معاونت آموزش شماره تماس با مسعود خضرایی   دفتر معاونت آموزش برقراری ارتباط با مسعود خضرایی   دفتر معاونت آموزش
دبیرخانه آموزش معاونت آموزش بهمن پورعابدین بازرگان 02533133285 تلفن تماس با بهمن پورعابدین بازرگان دبیرخانه آموزش شماره تماس با بهمن پورعابدین بازرگان دبیرخانه آموزش برقراری ارتباط با بهمن پورعابدین بازرگان دبیرخانه آموزش
دبیرخانه آموزش معاونت آموزش حسین دلداده 02533133285 تلفن تماس با حسین دلداده دبیرخانه آموزش شماره تماس با حسین دلداده دبیرخانه آموزش برقراری ارتباط با حسین دلداده دبیرخانه آموزش
پایش پرونده ها معاونت آموزش میرسالاری 02533133286 تلفن تماس با میرسالاری  پایش پرونده ها شماره تماس با میرسالاری  پایش پرونده ها برقراری ارتباط با میرسالاری  پایش پرونده ها
ارزیابی و خدمات آموزشی معاونت آموزش محمد حسن مقبلی 02533133288 تلفن تماس با محمد حسن مقبلی  ارزیابی و خدمات آموزشی شماره تماس با محمد حسن مقبلی  ارزیابی و خدمات آموزشی برقراری ارتباط با محمد حسن مقبلی  ارزیابی و خدمات آموزشی
ارزیابی و خدمات( انتقالات) معاونت آموزش حامد شاه حسینی 02533133289 تلفن تماس با حامد شاه حسینی ارزیابی و خدمات( انتقالات) شماره تماس با حامد شاه حسینی ارزیابی و خدمات( انتقالات) برقراری ارتباط با حامد شاه حسینی ارزیابی و خدمات( انتقالات)
پایش پرونده ها معاونت آموزش رضا علوی مهر 02533133290 تلفن تماس با رضا علوی مهر پایش پرونده ها شماره تماس با رضا علوی مهر پایش پرونده ها برقراری ارتباط با رضا علوی مهر پایش پرونده ها
ارزیابی و خدمات معاونت آموزش حسن علی حسینی 02533133291 تلفن تماس با حسن علی حسینی ارزیابی و خدمات شماره تماس با حسن علی حسینی ارزیابی و خدمات برقراری ارتباط با حسن علی حسینی ارزیابی و خدمات
ارزیابی و خدمات معاونت آموزش علی نوباغی 02533133293 تلفن تماس با علی نوباغی ارزیابی و خدمات شماره تماس با علی نوباغی ارزیابی و خدمات برقراری ارتباط با علی نوباغی ارزیابی و خدمات
امتحانات شفاهی و خارج معاونت آموزش محمد جواد فتاحی 02533133296 تلفن تماس با محمد جواد فتاحی امتحانات شفاهی و خارج شماره تماس با محمد جواد فتاحی امتحانات شفاهی و خارج برقراری ارتباط با محمد جواد فتاحی امتحانات شفاهی و خارج
ارزشیابی علمی(امتحانات کتبی شفاهی) معاونت آموزش محمد فرهودی 02533133297 تلفن تماس با محمد فرهودی  ارزشیابی علمی(امتحانات کتبی شفاهی) شماره تماس با محمد فرهودی  ارزشیابی علمی(امتحانات کتبی شفاهی) برقراری ارتباط با محمد فرهودی  ارزشیابی علمی(امتحانات کتبی شفاهی)
ارزشیابی علمی(برنامه جدید-امتحانات کتبی) معاونت آموزش حسین بهمنی 02533133298 تلفن تماس با حسین بهمنی ارزشیابی علمی(برنامه جدید-امتحانات کتبی) شماره تماس با حسین بهمنی ارزشیابی علمی(برنامه جدید-امتحانات کتبی) برقراری ارتباط با حسین بهمنی ارزشیابی علمی(برنامه جدید-امتحانات کتبی)
امتحاناتکتبی(سفیران هدایت) معاونت آموزش مهدی زینلی 02533133299 تلفن تماس با مهدی زینلی امتحاناتکتبی(سفیران هدایت) شماره تماس با مهدی زینلی امتحاناتکتبی(سفیران هدایت) برقراری ارتباط با مهدی زینلی امتحاناتکتبی(سفیران هدایت)
امتحانات کتبی (برنامه جاری) معاونت آموزش حسین کمالی 02533133300 تلفن تماس با حسین کمالی امتحانات کتبی (برنامه جاری) شماره تماس با حسین کمالی امتحانات کتبی (برنامه جاری) برقراری ارتباط با حسین کمالی امتحانات کتبی (برنامه جاری)
ارزشیابی علمی(امتحانات شفاهی) معاونت آموزش سید رضا هاشمی 02533133304 تلفن تماس با سید رضا هاشمی ارزشیابی علمی(امتحانات شفاهی) شماره تماس با سید رضا هاشمی ارزشیابی علمی(امتحانات شفاهی) برقراری ارتباط با سید رضا هاشمی ارزشیابی علمی(امتحانات شفاهی)
امتحانات شفاهی معاونت آموزش محمد رضا قاسمی 02533133305 تلفن تماس با محمد رضا قاسمی امتحانات شفاهی شماره تماس با محمد رضا قاسمی امتحانات شفاهی برقراری ارتباط با محمد رضا قاسمی امتحانات شفاهی
امتحانات کتبی(مراکز تخصصی) معاونت آموزش محمود ابراهیم پور 02533133307 تلفن تماس با محمود ابراهیم پور امتحانات کتبی(مراکز تخصصی) شماره تماس با محمود ابراهیم پور امتحانات کتبی(مراکز تخصصی) برقراری ارتباط با محمود ابراهیم پور امتحانات کتبی(مراکز تخصصی)
ارزشیابی علمی(شفاهی) معاونت آموزش تقوی 02533133307 تلفن تماس با تقوی ارزشیابی علمی(شفاهی) شماره تماس با تقوی ارزشیابی علمی(شفاهی) برقراری ارتباط با تقوی ارزشیابی علمی(شفاهی)
ارزشیابی و ارتقاء اساتید معاونت آموزش حمید مسگرها 02533133308 تلفن تماس با حمید مسگرها ارزشیابی و ارتقاء اساتید شماره تماس با حمید مسگرها ارزشیابی و ارتقاء اساتید برقراری ارتباط با حمید مسگرها ارزشیابی و ارتقاء اساتید
امور اساتید معاونت آموزش سید احمد ملکیان 02533133309 تلفن تماس با سید احمد ملکیان امور اساتید شماره تماس با سید احمد ملکیان امور اساتید برقراری ارتباط با سید احمد ملکیان امور اساتید
جذب و گزینش اساتید معاونت آموزش محمد حسین یوسف زاده 02533133309 تلفن تماس با محمد حسین یوسف زاده  جذب و گزینش اساتید شماره تماس با محمد حسین یوسف زاده  جذب و گزینش اساتید برقراری ارتباط با محمد حسین یوسف زاده  جذب و گزینش اساتید
ارزشیابی و ارتقائ اساتید معاونت آموزش علی صادقی علوی 02533133310 تلفن تماس با علی صادقی علوی  ارزشیابی و ارتقائ اساتید شماره تماس با علی صادقی علوی  ارزشیابی و ارتقائ اساتید برقراری ارتباط با علی صادقی علوی  ارزشیابی و ارتقائ اساتید
جذب و گزینش اساتید معاونت آموزش علی اکبر قطبی 02533133311 تلفن تماس با علی اکبر قطبی  جذب و گزینش اساتید شماره تماس با علی اکبر قطبی  جذب و گزینش اساتید برقراری ارتباط با علی اکبر قطبی  جذب و گزینش اساتید
جذب و گزینش اساتید معاونت آموزش حججی 02533133312 تلفن تماس با حججی جذب و گزینش اساتید شماره تماس با حججی جذب و گزینش اساتید برقراری ارتباط با حججی جذب و گزینش اساتید
جذب و گزینش اساتید معاونت آموزش محسن کاوه 02533133313 تلفن تماس با محسن کاوه جذب و گزینش اساتید شماره تماس با محسن کاوه جذب و گزینش اساتید برقراری ارتباط با محسن کاوه جذب و گزینش اساتید
امور اساتید معاونت آموزش حسین خمسه 02533133314 تلفن تماس با حسین خمسه امور اساتید شماره تماس با حسین خمسه امور اساتید برقراری ارتباط با حسین خمسه امور اساتید
گروه های علمی تربیتی معاونت آموزش محمد محمدی جوزدانی 02533133315 تلفن تماس با محمد محمدی جوزدانی گروه های علمی تربیتی شماره تماس با محمد محمدی جوزدانی گروه های علمی تربیتی برقراری ارتباط با محمد محمدی جوزدانی گروه های علمی تربیتی
امور اساتید معاونت آموزش سید حسن ابراهیم زاده 02533133317 تلفن تماس با سید حسن ابراهیم زاده امور اساتید شماره تماس با سید حسن ابراهیم زاده امور اساتید برقراری ارتباط با سید حسن ابراهیم زاده امور اساتید
دانش افزایی اساتید معاونت آموزش حسینعلی موحدنیا 02533133318 تلفن تماس با حسینعلی موحدنیا  دانش افزایی اساتید شماره تماس با حسینعلی موحدنیا  دانش افزایی اساتید برقراری ارتباط با حسینعلی موحدنیا  دانش افزایی اساتید
دانش افزایی معاونت آموزش محمد مومنی 02533133319 تلفن تماس با محمد مومنی دانش افزایی شماره تماس با محمد مومنی دانش افزایی برقراری ارتباط با محمد مومنی دانش افزایی
پایش پرونده ها معاونت آموزش جعفر عباسی 02533133320 تلفن تماس با جعفر عباسی پایش پرونده ها شماره تماس با جعفر عباسی پایش پرونده ها برقراری ارتباط با جعفر عباسی پایش پرونده ها
ساماندهی معاونت آموزش محمد هادی افروزی 02533133322 تلفن تماس با محمد هادی افروزی ساماندهی شماره تماس با محمد هادی افروزی ساماندهی برقراری ارتباط با محمد هادی افروزی ساماندهی
پذیرش معاونت آموزش غلامعلی صادق زاده 02533133323 تلفن تماس با غلامعلی صادق زاده پذیرش شماره تماس با غلامعلی صادق زاده پذیرش برقراری ارتباط با غلامعلی صادق زاده پذیرش
پذیرش معاونت آموزش محمد طاهر فارابی 02533133324 تلفن تماس با محمد طاهر فارابی پذیرش شماره تماس با محمد طاهر فارابی پذیرش برقراری ارتباط با محمد طاهر فارابی پذیرش
ساماندهی معاونت آموزش حسنی 02533133328 تلفن تماس با حسنی ساماندهی شماره تماس با حسنی ساماندهی برقراری ارتباط با حسنی ساماندهی
ساماندهی معاونت آموزش مصطفی غضنفری 02533133328 تلفن تماس با مصطفی غضنفری  ساماندهی شماره تماس با مصطفی غضنفری  ساماندهی برقراری ارتباط با مصطفی غضنفری  ساماندهی
برنامه ریزی و نظارت معاونت آموزش سید حسن ابراهیمی 02533133330 تلفن تماس با سید حسن ابراهیمی برنامه ریزی و نظارت شماره تماس با سید حسن ابراهیمی برنامه ریزی و نظارت برقراری ارتباط با سید حسن ابراهیمی برنامه ریزی و نظارت
مالی معاونت آموزش میرزانیا 02533133331 تلفن تماس با میرزانیا مالی شماره تماس با میرزانیا مالی برقراری ارتباط با میرزانیا مالی
برنامه ریزی، نظارت و مالی معاونت آموزش محمد رازآبادی 02533133332 تلفن تماس با محمد رازآبادی  برنامه ریزی، نظارت و مالی شماره تماس با محمد رازآبادی  برنامه ریزی، نظارت و مالی برقراری ارتباط با محمد رازآبادی  برنامه ریزی، نظارت و مالی
راهبری و خدمات فناوری (سالن جلسات آیت الله فناوری اطلاعات حسن حسن زاده 02533133333 تلفن تماس با حسن حسن زاده راهبری و خدمات فناوری (سالن جلسات آیت الله شماره تماس با حسن حسن زاده راهبری و خدمات فناوری (سالن جلسات آیت الله برقراری ارتباط با حسن حسن زاده راهبری و خدمات فناوری (سالن جلسات آیت الله
ارزیابی و نظارت معاونت آموزش آل غفور 02533133336 تلفن تماس با آل غفور ارزیابی و نظارت شماره تماس با آل غفور ارزیابی و نظارت برقراری ارتباط با آل غفور ارزیابی و نظارت
ارزیابی و نظارت معاونت آموزش عبدالرحمن عالمی 02533133337 تلفن تماس با عبدالرحمن عالمی ارزیابی و نظارت شماره تماس با عبدالرحمن عالمی ارزیابی و نظارت برقراری ارتباط با عبدالرحمن عالمی ارزیابی و نظارت
ارزیابی و نظارت معاونت آموزش موسوی 02533133338 تلفن تماس با موسوی ارزیابی و نظارت شماره تماس با موسوی ارزیابی و نظارت برقراری ارتباط با موسوی ارزیابی و نظارت
پذیرش معاونت آموزش مهدی لیانی 02533133339 تلفن تماس با مهدی لیانی پذیرش شماره تماس با مهدی لیانی پذیرش برقراری ارتباط با مهدی لیانی پذیرش
سنجش و پذیرش معاونت آموزش محمد حسن غیبی 02533133340 تلفن تماس با محمد حسن غیبی  سنجش و پذیرش شماره تماس با محمد حسن غیبی  سنجش و پذیرش برقراری ارتباط با محمد حسن غیبی  سنجش و پذیرش
پذیرش - جعفری 02533133342 تلفن تماس با جعفری پذیرش شماره تماس با جعفری پذیرش برقراری ارتباط با جعفری پذیرش
مدارج علمی(سطح یک و دو) معاونت آموزش عبدالعزیز دشتی 02533133343 تلفن تماس با عبدالعزیز دشتی مدارج علمی(سطح یک و دو) شماره تماس با عبدالعزیز دشتی مدارج علمی(سطح یک و دو) برقراری ارتباط با عبدالعزیز دشتی مدارج علمی(سطح یک و دو)
مدارج علمی(سطح یک و دوصدور کارت) معاونت آموزش صیدی 02533133344 تلفن تماس با صیدی مدارج علمی(سطح یک و دوصدور کارت) شماره تماس با صیدی مدارج علمی(سطح یک و دوصدور کارت) برقراری ارتباط با صیدی مدارج علمی(سطح یک و دوصدور کارت)
امور شناسایی و جذب معاونت آموزش کارگر 02533133346 تلفن تماس با کارگر  امور شناسایی و جذب شماره تماس با کارگر  امور شناسایی و جذب برقراری ارتباط با کارگر  امور شناسایی و جذب
مدارج علمی(سطح یک و دو) معاونت آموزش سلیم کریمی 02533133347 تلفن تماس با سلیم کریمی مدارج علمی(سطح یک و دو) شماره تماس با سلیم کریمی مدارج علمی(سطح یک و دو) برقراری ارتباط با سلیم کریمی مدارج علمی(سطح یک و دو)
مدارج علمی (امور پایان نامه ها) معاونت آموزش دشتی 02533133348 تلفن تماس با دشتی مدارج علمی (امور پایان نامه ها) شماره تماس با دشتی مدارج علمی (امور پایان نامه ها) برقراری ارتباط با دشتی مدارج علمی (امور پایان نامه ها)
مدارج علمی(سطح سه و چهار) معاونت آموزش محمد مهدوی اطهر 02533133348 تلفن تماس با محمد مهدوی اطهر مدارج علمی(سطح سه و چهار) شماره تماس با محمد مهدوی اطهر مدارج علمی(سطح سه و چهار) برقراری ارتباط با محمد مهدوی اطهر مدارج علمی(سطح سه و چهار)
مدارج علمی معاونت آموزش محمود ملکی 02533133349 تلفن تماس با محمود ملکی مدارج علمی شماره تماس با محمود ملکی مدارج علمی برقراری ارتباط با محمود ملکی مدارج علمی
مدارج علمی(سطح سه و چهار) معاونت آموزش محسن روشنایی 02533133350 تلفن تماس با محسن روشنایی  مدارج علمی(سطح سه و چهار) شماره تماس با محسن روشنایی  مدارج علمی(سطح سه و چهار) برقراری ارتباط با محسن روشنایی  مدارج علمی(سطح سه و چهار)
ارزیابی و نظارت معاونت آموزش رسول جوانی 02533133351 تلفن تماس با رسول جوانی  ارزیابی و نظارت شماره تماس با رسول جوانی  ارزیابی و نظارت برقراری ارتباط با رسول جوانی  ارزیابی و نظارت
بیمه - زمانی 02533133352 تلفن تماس با زمانی بیمه شماره تماس با زمانی بیمه برقراری ارتباط با زمانی بیمه
دفتر امور مالی - ملکوتی 02533133360 تلفن تماس با ملکوتی دفتر امور مالی شماره تماس با ملکوتی دفتر امور مالی برقراری ارتباط با ملکوتی دفتر امور مالی
دفتر مدیر مالی - نشلجی 02533133360 تلفن تماس با نشلجی دفتر مدیر مالی شماره تماس با نشلجی دفتر مدیر مالی برقراری ارتباط با نشلجی دفتر مدیر مالی
حسابرسی - موسوی 02533133363 تلفن تماس با موسوی  حسابرسی شماره تماس با موسوی  حسابرسی برقراری ارتباط با موسوی  حسابرسی
حسابداری - مشهود 02533133364 تلفن تماس با مشهود حسابداری شماره تماس با مشهود حسابداری برقراری ارتباط با مشهود حسابداری
اعتبارات - ایمانی 02533133365 تلفن تماس با ایمانی  اعتبارات شماره تماس با ایمانی  اعتبارات برقراری ارتباط با ایمانی  اعتبارات
اعتبارات وخزانه - عباس نجار زاده کاشی 02533133366 تلفن تماس با عباس نجار زاده کاشی اعتبارات وخزانه شماره تماس با عباس نجار زاده کاشی اعتبارات وخزانه برقراری ارتباط با عباس نجار زاده کاشی اعتبارات وخزانه
اعتبارات - اقانیا 02533133367 تلفن تماس با اقانیا اعتبارات شماره تماس با اقانیا اعتبارات برقراری ارتباط با اقانیا اعتبارات
حقوق و دستمزد - حسنی 02533133369 تلفن تماس با حسنی حقوق و دستمزد شماره تماس با حسنی حقوق و دستمزد برقراری ارتباط با حسنی حقوق و دستمزد
حسابداری - کاظم نیا 02533133370 تلفن تماس با کاظم نیا  حسابداری شماره تماس با کاظم نیا  حسابداری برقراری ارتباط با کاظم نیا  حسابداری
حسابداری استانی - چنگیزی 02533133371 تلفن تماس با چنگیزی حسابداری استانی شماره تماس با چنگیزی حسابداری استانی برقراری ارتباط با چنگیزی حسابداری استانی
حسابداری - نوری 02533133372 تلفن تماس با نوری حسابداری شماره تماس با نوری حسابداری برقراری ارتباط با نوری حسابداری
حسابداری - شاه قلی 02533133374 تلفن تماس با شاه قلی حسابداری شماره تماس با شاه قلی حسابداری برقراری ارتباط با شاه قلی حسابداری
امور مالی صدور سند - حمید اسکندری 02533133375 تلفن تماس با حمید اسکندری امور مالی صدور سند شماره تماس با حمید اسکندری امور مالی صدور سند برقراری ارتباط با حمید اسکندری امور مالی صدور سند
حسابداری معاونت منابع انسانی و پشتیبانی جامع کیا-عابدینی 02533133376 تلفن تماس با جامع کیا-عابدینی حسابداری شماره تماس با جامع کیا-عابدینی حسابداری برقراری ارتباط با جامع کیا-عابدینی حسابداری
حسابداری - عباسی 02533133377 تلفن تماس با عباسی حسابداری شماره تماس با عباسی حسابداری برقراری ارتباط با عباسی حسابداری
حسابداری معاونت منابع انسانی و پشتیبانی صمدی 02533133378 تلفن تماس با صمدی حسابداری شماره تماس با صمدی حسابداری برقراری ارتباط با صمدی حسابداری
جذب انتصابات و ارزشیابی - فرهادی 02533133381 تلفن تماس با فرهادی  جذب انتصابات و ارزشیابی شماره تماس با فرهادی  جذب انتصابات و ارزشیابی برقراری ارتباط با فرهادی  جذب انتصابات و ارزشیابی
جذب و انتصابات معاونت منابع انسانی و پشتیبانی اسماعیل براتی 02533133381 تلفن تماس با اسماعیل براتی  جذب و انتصابات شماره تماس با اسماعیل براتی  جذب و انتصابات برقراری ارتباط با اسماعیل براتی  جذب و انتصابات
جذب معاونت منابع انسانی و پشتیبانی محمد حسین نادری 02533133382 تلفن تماس با محمد حسین نادری جذب شماره تماس با محمد حسین نادری جذب برقراری ارتباط با محمد حسین نادری جذب
کارگزینی معاونت منابع انسانی و پشتیبانی سید جلیل آقامیری 02533133383 تلفن تماس با سید جلیل آقامیری  کارگزینی شماره تماس با سید جلیل آقامیری  کارگزینی برقراری ارتباط با سید جلیل آقامیری  کارگزینی
کارگزینی معاونت منابع انسانی و پشتیبانی مهدی بهادری 02533133384 تلفن تماس با مهدی بهادری کارگزینی شماره تماس با مهدی بهادری کارگزینی برقراری ارتباط با مهدی بهادری کارگزینی
دفتر مدیریت منابع انسانی - مهدی دمزده 02533133386 تلفن تماس با مهدی دمزده دفتر مدیریت منابع انسانی شماره تماس با مهدی دمزده دفتر مدیریت منابع انسانی برقراری ارتباط با مهدی دمزده دفتر مدیریت منابع انسانی
بایگانی - رضایی 02533133387 تلفن تماس با رضایی بایگانی شماره تماس با رضایی بایگانی برقراری ارتباط با رضایی بایگانی
حسابداری معاونت منابع انسانی و پشتیبانی صمدی-رضا مرادی 02533133387 تلفن تماس با صمدی-رضا مرادی حسابداری شماره تماس با صمدی-رضا مرادی حسابداری برقراری ارتباط با صمدی-رضا مرادی حسابداری
آموزش عالی تبلیغ سید صمد موسوی 02533133393 تلفن تماس با سید صمد موسوی  آموزش عالی شماره تماس با سید صمد موسوی  آموزش عالی برقراری ارتباط با سید صمد موسوی  آموزش عالی
امریه - جابر ذبیحی 02533133395 تلفن تماس با جابر ذبیحی امریه شماره تماس با جابر ذبیحی امریه برقراری ارتباط با جابر ذبیحی امریه
مدیریت راهبری فناوری اطلاعات علی اصغر مددی 02533133395 تلفن تماس با علی اصغر مددی مدیریت راهبری شماره تماس با علی اصغر مددی مدیریت راهبری برقراری ارتباط با علی اصغر مددی مدیریت راهبری
آموزش و پرورش معاونت تبلیغ و امور فرهنگی سید حسین رضوی 02533133396 تلفن تماس با سید حسین رضوی  آموزش و پرورش شماره تماس با سید حسین رضوی  آموزش و پرورش برقراری ارتباط با سید حسین رضوی  آموزش و پرورش
امور پیمان ها و قراردادها - رمضانی 02533133397 تلفن تماس با رمضانی امور پیمان ها و قراردادها شماره تماس با رمضانی امور پیمان ها و قراردادها برقراری ارتباط با رمضانی امور پیمان ها و قراردادها
کارکرد معاونت منابع انسانی و پشتیبانی مجید سلگی 02533133397 تلفن تماس با مجید سلگی  کارکرد شماره تماس با مجید سلگی  کارکرد برقراری ارتباط با مجید سلگی  کارکرد
کارکرد معاونت منابع انسانی و پشتیبانی سید محمد حسین منتظری 02533133398 تلفن تماس با سید محمد حسین منتظری کارکرد شماره تماس با سید محمد حسین منتظری کارکرد برقراری ارتباط با سید محمد حسین منتظری کارکرد
آموزش و به سازی معاونت منابع انسانی و پشتیبانی سید هاشم 02533133399 تلفن تماس با سید هاشم  آموزش و به سازی شماره تماس با سید هاشم  آموزش و به سازی برقراری ارتباط با سید هاشم  آموزش و به سازی
آموزش و بهسازی معاونت منابع انسانی و پشتیبانی عباس نور محمدی 02533133399 تلفن تماس با عباس نور محمدی  آموزش و بهسازی شماره تماس با عباس نور محمدی  آموزش و بهسازی برقراری ارتباط با عباس نور محمدی  آموزش و بهسازی
هجرت معاونت تبلیغ و امور فرهنگی علی حقیری 02533133407 تلفن تماس با علی حقیری هجرت شماره تماس با علی حقیری هجرت برقراری ارتباط با علی حقیری هجرت
مسئولبینات و رابطین فرهنگی معاونت تبلیغ و امور فرهنگی غلامعلی مهمان نواز 02533133407 تلفن تماس با غلامعلی مهمان نواز مسئولبینات و رابطین فرهنگی شماره تماس با غلامعلی مهمان نواز مسئولبینات و رابطین فرهنگی برقراری ارتباط با غلامعلی مهمان نواز مسئولبینات و رابطین فرهنگی
نظارت معاونت تبلیغ و امور فرهنگی محمد علی اسماعیلی 02533133408 تلفن تماس با محمد علی اسماعیلی نظارت شماره تماس با محمد علی اسماعیلی نظارت برقراری ارتباط با محمد علی اسماعیلی نظارت
بینات، رابطین فرهنگی و طرح های ویژه معاونت تبلیغ و امور فرهنگی غلامعلی مهمان نواز 02533133408 تلفن تماس با غلامعلی مهمان نواز  بینات، رابطین فرهنگی و طرح های ویژه شماره تماس با غلامعلی مهمان نواز  بینات، رابطین فرهنگی و طرح های ویژه برقراری ارتباط با غلامعلی مهمان نواز  بینات، رابطین فرهنگی و طرح های ویژه
اموزش مبلغان - سید حمید حسینی کیا 02533133409 تلفن تماس با سید حمید حسینی کیا اموزش مبلغان شماره تماس با سید حمید حسینی کیا اموزش مبلغان برقراری ارتباط با سید حمید حسینی کیا اموزش مبلغان
آموزش و پرورش معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حسن شمس نژاد 02533133411 تلفن تماس با حسن شمس نژاد آموزش و پرورش شماره تماس با حسن شمس نژاد آموزش و پرورش برقراری ارتباط با حسن شمس نژاد آموزش و پرورش
بینات و رابطین فرهنگی معاونت تبلیغ و امور فرهنگی روح الله لطفیان 02533133413 تلفن تماس با روح الله لطفیان بینات و رابطین فرهنگی شماره تماس با روح الله لطفیان بینات و رابطین فرهنگی برقراری ارتباط با روح الله لطفیان بینات و رابطین فرهنگی
مبلغان آزاد - سید قاسم معصومی 02533133414 تلفن تماس با سید قاسم معصومی مبلغان آزاد شماره تماس با سید قاسم معصومی مبلغان آزاد برقراری ارتباط با سید قاسم معصومی مبلغان آزاد
مسجد - احمد راهی 02533133414 تلفن تماس با احمد راهی  مسجد شماره تماس با احمد راهی  مسجد برقراری ارتباط با احمد راهی  مسجد
امور آموزش و پرورش معاونت تبلیغ و امور فرهنگی سید محمد حسین تقوی 02533133415 تلفن تماس با سید محمد حسین تقوی  امور آموزش و پرورش شماره تماس با سید محمد حسین تقوی  امور آموزش و پرورش برقراری ارتباط با سید محمد حسین تقوی  امور آموزش و پرورش
امریه - مجتبی رازقی 02533133416 تلفن تماس با مجتبی رازقی امریه شماره تماس با مجتبی رازقی امریه برقراری ارتباط با مجتبی رازقی امریه
آموزش و پرورش معاونت تبلیغ و امور فرهنگی محمد مهدی ایزدی 02533133417 تلفن تماس با محمد مهدی ایزدی آموزش و پرورش شماره تماس با محمد مهدی ایزدی آموزش و پرورش برقراری ارتباط با محمد مهدی ایزدی آموزش و پرورش
مسجد - احمد راهی 02533133418 تلفن تماس با احمد راهی  مسجد شماره تماس با احمد راهی  مسجد برقراری ارتباط با احمد راهی  مسجد
امور نمایندگان ولی فقیه، ائمه جمعه و بقاع معاونت تبلیغ و امور فرهنگی رجب هادی پور 02533133419 تلفن تماس با رجب هادی پور  امور نمایندگان ولی فقیه، ائمه جمعه و بقاع شماره تماس با رجب هادی پور  امور نمایندگان ولی فقیه، ائمه جمعه و بقاع برقراری ارتباط با رجب هادی پور  امور نمایندگان ولی فقیه، ائمه جمعه و بقاع
گروه های تبلیغی معاونت تبلیغ و امور فرهنگی رمضانعلی کلاته 02533133422 تلفن تماس با رمضانعلی کلاته  گروه های تبلیغی شماره تماس با رمضانعلی کلاته  گروه های تبلیغی برقراری ارتباط با رمضانعلی کلاته  گروه های تبلیغی
گروه های تبلیغی معاونت تبلیغ و امور فرهنگی مهدی افتخاری 02533133423 تلفن تماس با مهدی افتخاری  گروه های تبلیغی شماره تماس با مهدی افتخاری  گروه های تبلیغی برقراری ارتباط با مهدی افتخاری  گروه های تبلیغی
آسیب های اجتماعی و مددکاری دینی معاونت تبلیغ و امور فرهنگی مهدی سلیمانی آشتیانی 02533133424 تلفن تماس با مهدی سلیمانی آشتیانی  آسیب های اجتماعی و مددکاری دینی شماره تماس با مهدی سلیمانی آشتیانی  آسیب های اجتماعی و مددکاری دینی برقراری ارتباط با مهدی سلیمانی آشتیانی  آسیب های اجتماعی و مددکاری دینی
تبلیغ نخبگان و چهره ها معاونت تبلیغ و امور فرهنگی جواد اسماعیلی 02533133425 تلفن تماس با جواد اسماعیلی  تبلیغ نخبگان و چهره ها شماره تماس با جواد اسماعیلی  تبلیغ نخبگان و چهره ها برقراری ارتباط با جواد اسماعیلی  تبلیغ نخبگان و چهره ها
امریه - تنه کار 02533133428 تلفن تماس با تنه کار امریه شماره تماس با تنه کار امریه برقراری ارتباط با تنه کار امریه
دفتر معاون تبلیغ معاونت تبلیغ و امور فرهنگی عظیم ذاکری 02533133430 تلفن تماس با عظیم ذاکری  دفتر معاون تبلیغ شماره تماس با عظیم ذاکری  دفتر معاون تبلیغ برقراری ارتباط با عظیم ذاکری  دفتر معاون تبلیغ
دفتر معاون تبلیغ معاونت تبلیغ و امور فرهنگی هادی ساجدی 02533133430 تلفن تماس با هادی ساجدی دفتر معاون تبلیغ شماره تماس با هادی ساجدی دفتر معاون تبلیغ برقراری ارتباط با هادی ساجدی دفتر معاون تبلیغ
هنر معاونت تبلیغ و امور فرهنگی سید محمدجواد مردانی 02533133433 تلفن تماس با سید محمدجواد مردانی  هنر شماره تماس با سید محمدجواد مردانی  هنر برقراری ارتباط با سید محمدجواد مردانی  هنر
امور هنر معاونت تبلیغ و امور فرهنگی ایمان ارجمند 02533133433 تلفن تماس با ایمان ارجمند امور هنر شماره تماس با ایمان ارجمند امور هنر برقراری ارتباط با ایمان ارجمند امور هنر
نرم افزارهای دینی - هادی جلمبادانی 02533133434 تلفن تماس با هادی جلمبادانی  نرم افزارهای دینی شماره تماس با هادی جلمبادانی  نرم افزارهای دینی برقراری ارتباط با هادی جلمبادانی  نرم افزارهای دینی
امریه - علی زلفی 02533133436 تلفن تماس با علی زلفی امریه شماره تماس با علی زلفی امریه برقراری ارتباط با علی زلفی امریه
تبلیغ تخصصی اماکن و اصناف معاونت تبلیغ و امور فرهنگی سعید پیرزاده بیرانوند 02533133437 تلفن تماس با سعید پیرزاده بیرانوند تبلیغ تخصصی اماکن و اصناف شماره تماس با سعید پیرزاده بیرانوند تبلیغ تخصصی اماکن و اصناف برقراری ارتباط با سعید پیرزاده بیرانوند تبلیغ تخصصی اماکن و اصناف
آموزش پزشکی و نهادهای قضائی معاونت تبلیغ و امور فرهنگی محمد کرانی 02533133438 تلفن تماس با محمد کرانی  آموزش پزشکی و نهادهای قضائی شماره تماس با محمد کرانی  آموزش پزشکی و نهادهای قضائی برقراری ارتباط با محمد کرانی  آموزش پزشکی و نهادهای قضائی
آموزش عالی معاونت تبلیغ و امور فرهنگی محمد کدخدائی 02533133439 تلفن تماس با محمد کدخدائی آموزش عالی شماره تماس با محمد کدخدائی آموزش عالی برقراری ارتباط با محمد کدخدائی آموزش عالی
تبلیغ مکتوب معاونت تبلیغ و امور فرهنگی مجید خلیلی 02533133440 تلفن تماس با مجید خلیلی  تبلیغ مکتوب شماره تماس با مجید خلیلی  تبلیغ مکتوب برقراری ارتباط با مجید خلیلی  تبلیغ مکتوب
اموزش پزشکی و نهادهای قضایی معاونت تبلیغ و امور فرهنگی مهدی مختارپور 02533133441 تلفن تماس با مهدی مختارپور اموزش پزشکی و نهادهای قضایی شماره تماس با مهدی مختارپور اموزش پزشکی و نهادهای قضایی برقراری ارتباط با مهدی مختارپور اموزش پزشکی و نهادهای قضایی
- - محمد بختیاری 02533133454 تلفن تماس با محمد بختیاری - شماره تماس با محمد بختیاری - برقراری ارتباط با محمد بختیاری -
تبلیغ مجازی معاونت تبلیغ و امور فرهنگی علیرضا ناظمی زاده 02533133455 تلفن تماس با علیرضا ناظمی زاده تبلیغ مجازی شماره تماس با علیرضا ناظمی زاده تبلیغ مجازی برقراری ارتباط با علیرضا ناظمی زاده تبلیغ مجازی
تبلیغ مجازی معاونت تبلیغ و امور فرهنگی مسعود عبداللهی 02533133456 تلفن تماس با مسعود عبداللهی  تبلیغ مجازی شماره تماس با مسعود عبداللهی  تبلیغ مجازی برقراری ارتباط با مسعود عبداللهی  تبلیغ مجازی
امریه معاونت تبلیغ و امور فرهنگی سید محمد رضا نوربخش 02533133457 تلفن تماس با سید محمد رضا نوربخش امریه شماره تماس با سید محمد رضا نوربخش امریه برقراری ارتباط با سید محمد رضا نوربخش امریه
برنامه ریزی و نظارت معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حسین معینی 02533133457 تلفن تماس با حسین معینی  برنامه ریزی و نظارت شماره تماس با حسین معینی  برنامه ریزی و نظارت برقراری ارتباط با حسین معینی  برنامه ریزی و نظارت
برنامه ریزی و نظارت معاونت تبلیغ و امور فرهنگی میر مهدی موسوی 02533133458 تلفن تماس با میر مهدی موسوی برنامه ریزی و نظارت شماره تماس با میر مهدی موسوی برنامه ریزی و نظارت برقراری ارتباط با میر مهدی موسوی برنامه ریزی و نظارت
هماهنگی - سدحمید حسینی کیا 02533133459 تلفن تماس با سدحمید حسینی کیا هماهنگی شماره تماس با سدحمید حسینی کیا هماهنگی برقراری ارتباط با سدحمید حسینی کیا هماهنگی
امور مالی معاونت تبلیغ و امور فرهنگی سهیل سیاه سرانی 02533133460 تلفن تماس با سهیل سیاه سرانی امور مالی شماره تماس با سهیل سیاه سرانی امور مالی برقراری ارتباط با سهیل سیاه سرانی امور مالی
قائم مقام معاون تبلیغ معاونت تبلیغ و امور فرهنگی محمد غلامرضایی 02533133464